Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ještě k pasům

Ještě k pasům

„Představenstvo rozhodlo, že objednané provedení evidence údajů z petpasů nebo čipů poslaných na sekretariát KVL v písemné podobě bude uskutečněno až po potvrzeném zaplacení poplatku 100 Kč za tuto činnost s jednou kartou. Poplatek za pasy hradí veterinární lékař za čipy majitel zvířete“.

Jedná se o opakovaně potvrzené rozhodnutí. Pro ty, kteří to stále nepochopili či pochopit nechtějí!!!

Vydávání petpasu je činnost úředního charakteru, ke které je soukromý veterinární lékař pověřen na základě zákona a má i z toho vyplývající povinnosti. Jednou z nich je i to, že vet. lékař musí údaje zaznamenat do databáze, kterou ze zákona vede Komora. Ke splnění této povinnosti je zřízen bezplatný elektronický přístup pro každého pověřeného veterinárního lékaře. Pokud se však veterinární lékař rozhodne požádat sekretariát Komory o vložení těchto údajů za něj, jedná se zásadně o službu placenou!!!

Protože z hlediska vkládání údajů čipů nemá zatím veterinární lékař žádnou záznamovou povinnost stanovenu, je věcí majitele, do které databáze údaje o čipu odešle.

Pokud taková registrační karta bude doručena na sekretariát Komory, bude zaslána majiteli zvířete složenka a teprve po proplacení se provede zápis údajů.

MVDr. Petr Matušina