Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jízda býka netrápí

Jízda býka netrápí

Stanovisko ARS ČR k Výzvě ÚKOZ týkající se propagace týrání zvířat

V minulém čísle Zvěrokruhu byla zveřejněna výzva ÚKOZ týkající se propagace týrání zvířat (dále jen “výzva”). Také Asociace rodeových sportů ČR se zasazuje o humánní zacházení se zvířaty a za vzor si přitom bere kodexy zámořských profesionálních rodeových asociací, kdy některé z nich řešily otázky “animal welfare” již před více než 60 lety.

Publikovaný text je však dokladem, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Výzva nejen že obsahuje prokazatelně nepravdivé údaje, ale navíc takto pod rouškou “dobré věci” opětovně očerňuje a poškozuje dobré jméno rodeového sportu a to přes opakované upozornění na skutečný stav věci. Jelikož se dostává do rukou lidí nejpovolanějších – veterinárních lékařů, jsme nuceni reagovat a osvětlit některé skutečnosti.

Už samotný hlavní motiv – zákaz propagace týrání zvířat zákonem – je nepravdivý. Je logické, že pokud je zakázáno týrání zvířat, měla by být zakázána i jeho propagace, s čímž se plně ztotožňujeme. Bohužel v platném znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, není propagace týrání zvířat zakázána. Pouze ustanovení §4a zákona popisuje, co je považováno za propagaci týrání. Tento stav řeší až další novela, která je ale teprve ve schvalovacím procesu PSP ČR.

Další zkreslené nebo zcela nepravdivé informace z výzvy se pak týkají konkrétně rodeového sportu. Ze strany některých členů ÚKOZ probíhá již delší dobu snaha o zákaz rodea. Tak v roce 2004 neprošlo schvalováním v parlamentu při novelizace zákona č. 246/1992 Sb. znění pozměňovacího návrhu, který tento sport fakticky likvidoval. Obdobná věc je pak součástí později vydané prováděcí vyhlášky č. 208/2004 Sb. k tomuto zákonu. O její existenci, ačkoli byla rodeu “ušita na míru”, jsme se pak dozvěděli čirou náhodou těsně předtím, než byla poprvé použita proti konání rodea. Jedná se totiž o prováděcí vyhlášku ke zcela jiným ustanovením zákona, než které se vztahují k naší činnosti.

Vyhláškou, na jejímž znění se ÚKOZ jako metodický orgán MZe podílel, pak opět zakazuje konání rodeové disciplíny Bull Riding (jízda na býku) a s odvoláním na ni odmítá vydat řád na tuto legální činnost.

Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat je však z několika důvodů v rozporu s právním řádem ČR, jak dokládají právní rozbory. Navíc se vztahuje na zvířata hospodářská, nikoli v zájmovém chovu, kam rodeová zvířata patří.

Tvrdě se musíme ohradit vůči dalšímu nepravdivému nařčení, že zobrazení disciplíny Bull Riding naplňuje podstatu propagace týrání zvířat. Tato disciplína ani jiné nejsou a ani nikdy nebyly shledány týráním zvířat. Dle smyslu a znění zákona pak zobrazení jízdy na býku v žádném případě není propagací týrání zvířat. Naopak se u široké veřejnosti i odborníků z oblasti veterinární péče rodeo setkalo s kladným ohlasem.

V textu je, v rozporu se skutečností, dále uvedeno, že tzv. sportovní westernoví a rodeoví jezdci (tj. amatérská větev rodea) mají zakázánu jízdu na býcích i koních. Díky aktivitám ÚKOZ jsme nuceni využívat řády amatérské rodeové organizace, kde je v rozporu s výše uvedeným tvrzením jízda na divokém koni (Bronc Riding) schválena.

Činnost v oblasti rodea je za celou dobu vysoce ztrátová a významné prostředky plynou právě do péče o zvířecí svěřence. Nadstandardní péči o ně potvrzují zápisy z četných kontrol konaných při rodeu i mimo ně. V současnosti jsme nuceni čelit účelovým protiústavním vyhláškám a mediálním výzvám zcela mimo zásadní skutečnost, že rodeo není týráním zvířat a širokou veřejností i odborníky je přijímáno kladně.

Je s podivem, že někteří členové tak významného orgánu jako je ÚKOZ (soudě podle zkreslených skutečností uvedených ve Výzvě), neznají zcela základní aspekty vlastní problematiky a přes opakovaná upozornění na pravý stav aktivně šíří nepravdivé informace s cílem poškodit konkrétní subjekty.

Musíme si položit otázku, jestli náplní práce těchto lidí je řešení skutečných problémů v oblasti ochrany a pohody zvířat – jako je utrpení zvířat ve velkochovech, na jatkách nebo při dopravě, neznalost při zacházení s domácími mazlíčky (jeden z nejčastějších přestupků) apod., – nebo dlouhodobý a zarytý (a pro média jistě vděčný) boj proti legálním a rozumným činnostem vedený všemi možnými prostředky.

Další podklady k dané problematice naleznete na stránkách www.rodeo.cz

Jiří Lamplot, prezident
Asociace rodeových sportů ČR