Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem zdravotní sestra…

  Soudnička

Radka Vaňousová

Kolik hlav, tolik rozumu

Dne 25. 3. provedla MVDr. Křemíková naší fence kastraci společně s odstraněním nádorů na mléčné žláze. Druhý den po výkonu se fenečce na pravém boku po celé délce zad objevil otok, který se každým dnem zvětšoval. Posléze se ukázalo, že se jedná o popáleninu 3. stupně.

 

Veterinářka nám po operačním výkonu předala fenku v narkóze, ležela na zemi v těsné blízkosti přímotopu se spuštěným horkovzdušným ventilátorem (asi 25 cm od topení). Lékařka komplikaci s otokem, později silným zánětem neustále bagatelizovala a tvrdila, že jde o alergickou reakci na dezinfekční roztok.

Jsem zdravotní sestra, a tak dílčí zkušenosti s tímto poraněním mám.

S jejím názorem jsem nesouhlasila a naznačila jsem, že podle mě jde o popáleninu. Když jsem se nenechala odbít, vyrukovala paní doktorka s teorií, že popáleninu mohl způsobit 3% peroxid, kterým fenu po kastraci myla asistentka. Prý chtěly důkladně očistit operační ránu od krve, a tak jí peroxid asi natekl na záda a popálil kůži S tímto vysvětlením jsem opět souhlasila, 3% peroxid nemůže způsobit popáleninu 3.stupně v takovém rozsahu, což mi potvrdilo několik veterinárních i humánních lékařů.

Jak k tak devastujícímu poranění fenka při kastraci mohla přijít, mi veterinářka nikdy rozumně nevysvětlila.

I přes veškerou péči se rána zanítila, posléze pod odumřelou kůží tkáň hnila a celá rána velmi silně zapáchala. K nekrektomii jsem veterinářku přemlouvala tři dny. Díky opožděnému výkonu příšla fenka i o část svaloviny. Věc vyřešila fenečka sama, která si přes noc nekrotickou kůži odtrhala. Teprve pak veterinářka po mém zoufalém telefonátu přijela a provedla nekretomii. Po odstříhání odumřelé tkáně jsem byla zděšená, teprve bylo vidět, jak je rána veliká. Velikost rány byla 50 cm na délku a 25 cm v nejširší části.

Poprvé jsem alkohol z lékařky cítila v den kastrace

Dále mě nemile lékařka překvapila, když po zákroku pronesla: „Co teď s tím budeme dělat!“ Celá vyklepaná jsem se snažila lékařku donutit, abychom psa naložily do jejího auta a odvezly na kliniku, kde je zaměstnaná. Odmítla se slovy, že na klinice v této době žádný lékař není. Což není pravda. Podotýkám, že na výkon si lékařka přinesla čtyři čtverce gázy a chlorofyl sprej, to bylo vše. Vysterilizovala jsem svoje nůžky a nekrektomii feně provedla. De facto musela jsem navrhnout, jak by se asi rána dále měla ošetřovat, paní doktorka byla bezradná. Také mě zarazilo, že jsem z lékařky cítila alkohol, když přijela. To se opakovalo ještě několikrát, a to v době, kdy k nám přijela vlastním vozem přímo z kliniky, kde pracuje. Poprvé jsem alkohol z lékařky cítila v den kastrace, kdy mi fenu předávala.

Od 27. 3. do 15. 4. jezdila veterinářka aplikovat fence antibiotika, 2x něco proti bolesti, 2x B12 a doporučila omývat ránu kycolem, což jiný veterinář zavrhl a řekl, že na tento typ rány kycol přijít nesmí. Po návštěvě veterinární kliniky U tlapky zájem lékařky o vyléčení fenky rapidně poklesl, až zcela ustal.

Neprofesionální přístup lékařky nás donutil navštívit veterinární kliniku U tlapky a poradit se s lékaři, zda je možné tak rozsáhlé poranění slučitelné se životem nebo máme fenku nechat uspat, abychom ji ušetřili dalšího utrpení. Tamní lékař MVDr. Cín a přítomná kolegyně konstatovali, že s tak rozsáhlou popáleninou 3. stupně u psa se za svojí praxi ještě nesetkala. Poradila, jak ránu ošetřovat a upozornila mě, že léčba popáleniny tak velkého rozsahu bude stát desetitisíce a léčba bude dlouhá.

Po dvou měsících jsme léčení na klinice vzdali. Léčení bylo pomalé a naše fi nanční situace je natolik špatná, že jsme si další léčbu na klinice nemohli dovolit. Využila jsem znalostí a dovedností, které mám, a fenečku jsem od 10. 7. začala léčit sama. Do 18.10. se mi podařilo ránu kompletně uzavřít. Bohužel i přes veškerou péči začala svalová tkáň v místě popáleniny postupně odumírat. V říjnu se nás ujala paní MVDr. Selenová. Postup léčení, eutanázie s následnou pitvou fenky je sepsáno v přiloženém dokumentu. Z pohledu zdravotní sestry vidím přístup k léčení popáleniny neprofesionální. Díky liknavosti lékařky a nesprávnému postupu léčby přišla fenka i o část svaloviny v místě popáleniny.

Lékařka nebyla schopná rozpoznat, že se jedná o popáleninu, a tak začátek léčby neodpovídal diagnóze, tím fena trpěla neskutečnými bolestmi, hraničící s týráním. Musela jsem lékařku přemlouvat, aby jí aplikovala analgetika a upozorňovala jsem ji, že fenka má velké bolesti.

Eticky a morálně lékařka selhala ve chvíli, kdy se vehementně snažila zbavit zodpovědnosti za způsobenou zdravotní újmu při rutinním operačním výkonu a veškerou péči a převážnou část fi nančních výdajů za léčení našeho psa přenesla bezohledně na nás.

Z pohledu zdravotní sestry vidím přístup k léčení popáleniny neprofesionální

Pro mě a naši zesnulou fenku to byl rok intenzivní 24hodinové péče, která byla pro obě dvě neskutečně psychicky vyčerpávající. Nemluvě o fi nančních problémech, pracovní újmě atd.

Vzhledem k zdravotnímu poškození a následné eutanázii (na doporučení MVDr. Selenové), neprofesionálnímu, neetickému a nemorálnímu jednání veterinární lékařky MVDr. Křemíkové žádáme o vyškrtnutí ze seznamu členů KVL ČR na dobu pěti let.

Manželé Mědění

Vyjádření MVDr. Křemíkové

U feny paní Měděné jsem provedla hysterektomii et ovariektomii, kterou jsem doporučila na základě zjištění nádoru mléčné žlázy. Jde o fenu amerického pitbulteriéra, 11 let.

K narkóze jsem použila Xylapan s Narketanem po premedikaci s Apaurinem. Po oholení operačního pole jsem tuto plochu ošetřila ajatinem a betadine.

Řez byl veden v linea alba. Odstraněny byly oba vaječníky (na jednom malé cysty, na druhém cysta velikosti vlašského ořechu) a děloha. Sutura vnitřních vrstev byla provedena vicrylem, kůže byla sešita intradermálním stehem silonem. Po tomo zákroku jsem odstranila nádor mléčné žlázy, kůže byla sešita klasickým stehem. Po zákroku byla kůže v oblasti operačního pole omyta peroxidem vodíku (3%) a řezné rány byly ošetřeny Novikovem. Majitelka si převzala ještě ne zcela vzbuzeného psa, bylo doporučeno uložit ho doma na zem na podložku na teplém místě.

Dále bylo pokračováno v antibiotikách, operační rány byly klidné. Po 2–3 dnech se na pravém boku začala snižovat přiléhavost srsti a objevil se podkožní otok, který se rozšiřoval. Kůže začala sáknout. Fena byla stále na antibioticích a kůže byla ošetřována bylinkami – zlatobýl lékařský. Operační rány byly bez patologického nálezu – 10. den byly odstraněny stehy. V dalších dnech došlo k nekróze kůže postiženého boku – nekrotickou tkáň jsem odstranila.

Majitelka konzultovala stav s MVDr. Cínem, kde se domluvili na mokré metodě hojení ( ialun gel, hydrocoll, aloe vera, tetradelta, bylinky – šalvěj, řepík lékařský). Díky dodržení metody mokrého hojení ran a hlavně pečlivosti majitelky stále pokračovala epitelizace – bez hnisavých změn.

Vzhledem k dopravním možnostem a časové náročnosti péče o fenu jsem terapeutika na tuto léčbu dovážela majitelce domů. Bylo mi také sděleno, že finanční možnosti paní Měděné jí neumožňují tato léčiva zaplatit, proto nebyl zatím provedeno vyúčtování vzhledem k tomu, že mi šlo hlavně o zdravotní stav zvířete.

kůže byla ošetřována bylinkami – zlatobýl lékařský

Vznik této kožní nekrózy a následné léze si bohužel neumím zdůvodnit. Operační rány se zhojily bez komplikací.

MVDr. Křemíková

Doplněné vyjádření

Fena byla před operaci uložena na operační podložce zn. Tena 60×90 cm. Vyhřívací podložku nepoužívám. Fena po operaci byla uložena opět bez vyhřívací podložky na nové operační podložce stejné značky. Ordinace je vyhřívána podokenním pevně instalovaným plynovým radiátorem (bez ventilátoru) zn. Mora. Teplomet v ordinaci v žádném případě nepoužívám. Fena byla umístěna na zmíněné podložce ve vzdálenosti asi jeden metr od tohoto radiátoru po dobu zhruba 30 minut. Pro jistotu jsem ještě dnes provedla měření teploty ve vytemperované ordinaci ve vzdálenosti jeden metr od radiátoru a ve výšce 15 cm nad podlahou. Naměřila jsem digitálním teploměrem značky Tech Line teplotu 18 st. C.

Ze zprávy MVDr. Selenové

20. 10.

Fena je v dobré výživné kondici, na hřbetu alopetické ložisko o rozměrech 40 cm dlouhé a 15 cm široké, kůže je suchá, papírovitá slabě narůžovělá, uprostřed alopetického ložiska jsou tři infikovaná ložiska velikosti dvacetikoruny, aplikace: convenia, depedin, tenazym, bylinná směs na rány…

27. 2.

Celkový stav feny zhoršen – ztížené namáhavé dýchání, auskultačně – šum na levé straně srdce, celkově poslechově zvětšeno, sliznice spojivek bílé, sliznice pysků namodralá, na žádost majitelky a po přihlédnutí k negativní prognóze onemocnění byla fenka utracena.

Návrh revizní komise

Předsedkyně revizní komise navrhuje, nechť čestná rada komory ve věci proti disciplinárně obviněné vydá toto rozhodnuti: MVDr. Křemíková závazně porušila povinnost stanovenou v ust. § 6 odst. 2 zákona č 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky v souvislosti s ust. § 1 odst. 2 písm. a) a ust. § 3 odst. 3 profesního řádu Komory veterinárních lékařů ČR, neboť dne 25. 3. v souvislosti s provedenou hysterektomií a ovariektomií u psa v rámci následné pooperační péče způsobila tomuto pacientovi popálení kůže 3. stupně.

Také mi není znám důvod utracení feny

Vyjádření Dr. Křemíkové

Ke stížnosti paní Měděné mohu ještě dodat, že fena nebyla v žádném případě po operaci uložena v těsné blízkosti přímotopu s horkovzdušným ventilátorem (mohu uvést svědka paní Vanadovou, která byla u operace přítomna a pomáhala mi při manipulaci s fenou). Kde byla fena uložena po operaci u majitelky, mi není známo. Léze na kůži se také neobjevila hned druhý den po operaci.

K pacientovi jsem přistupovala zodpovědně a v žádném případě jsem neměla v úmyslu poškodit jeho zdraví nebo způsobit mu utrpení. V době, kdy jsem fenu viděla naposledy, byl proces hojení téměř v konečné fázi. Majitelka mě dále nekontaktovala a o utracení feny jsem se dozvěděla až z návrhu na zahájení disciplinárního řízení. Také mi není znám důvod utracení feny v době, kdy již byla 11letá, a výsledek pitvy, kterou provedla MVDr. Selenová (pokud je mi známo, není specialistou v oboru patologie).

Senát čestné rady rozhodl ve věci takto: MVDr. Křemíková je v plném rozsahu zproštěna obvinění. Vzhledem k tomu, že u lézí na hřbetě feny nebylo jednoznačně prokázáno místo, čas a původ těchto lézí, nemá čestná rada za dostatečně prokázané, že v dané případě došlo k porušení ust. §6 odst. 2 zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

 
Radka Vaňousová