Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou diety lék, nebo krmivo?

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Vážení, reaguji na prohlášení prof. Dr. Hery, CSc., z USKVBL v průběhu semináře určeného pro majitele a zřizovatele chovatelských potřeb.

Prof. Hera zde prezentoval názor na téma prodej klinických diet. Prohlásil, že se chováme protizákonně, když prodáváme diety pouze přes veterinární lékaře a neumožňujeme volný prodej klinických diet v chovatelských potřebách /pet/.

K tomuto tvrzení bych ráda poukázala na legislativu zemí EU, která jasně stanoví, že každý výrobce (v našem případě společnost Hill´s Pet Nutrition) si může určit způsob a místo prodeje svých produktů. Naše společnost Hill´s si pro prodej produktů Prescription Diet a Neutered Cat striktně stanovila možnost prodeje pouze prostřednictvím veterinárních lékařů. Proto, pokud v ojedinělých případech provádíme i přímý prodej, tak výhradně jen na veterinární předpis. Podle těchto regulí postupuje naše firma na všech trzích, tedy ne pouze v České republice.

Vím, že mnozí tvrdíte, že já a A-VET dodáváme klinické diety do pet prodejen a do internetových obchodů, ale není to pravda. Kdykoliv se objeví naše klinická dieta na internetu nebo v prodeji, ihned informuji distributory veterinárních přípravků a samotné majitele obchodu, že takový postup je v rozporu s našimi obchodními podmínkami.

Navíc pokud dostanu recept, podle razítka volám ihned veterinárnímu lékaři s dotazem, proč napsal recept a neumožnil prodej diety na svém pracovišti. Každý z vás má možnost přijet do naši firmy a prohlédnout si naši kartotéku receptů. Je zde zaznamenána platnost receptu, jméno klienta a také razítko veterinárního lékaře, který předpis vystavil. Takže při jakémkoliv problému jsem schopna velmi rychle, ke každé prodané dietě mimo veterinární pracoviště, dohledat, kým a pro koho byl recept vystaven.

V nedávné době jsem pracovala na Moravě a navštívila několik pracovišť a na jednom zrovna řešili případ selhávání ledvin u staršího německého ovčáka. Jeho zdravotní stav nebyl moc nadějný. Péče majitele spočívala kromě jiného v podávání klinické diety canine k/d, kterou si majitel koupil na internetu laciněji. Veterinární lékař, majitel internetového obchodu, byl z opačného konce republiky a evidentně nikdy psa neviděl.

V současné době zase řeším případ průjmového onemocnění v Praze. Pes opět léčený zasíláním klinických diet na základě objednávky v internetovém obchodu. Bohužel, majitel chce náklady, spojené s léčením nesprávně stanovenou klinickou dietou, po mě a naši firmě.

Jak takovým skutečnostem můžete všichni tak nečině přihlížet? Vím, že lež a pomluva mají takovou rychlost, že jsou v cíli dřív než pravda obuje boty na startu, ale zanechte na chvilku hodnocení práce naší společnosti a pokuste se dívat, co se děje kolem vás. Moc vás všechny prosím, kontrolujte si celý trh, kam jde objednané zboží. Vždyť si na malém trhu a v malé skupině jdete sami proti sobě, to není v pořádku. Už vůbec ale nechápu, proč představitel ústavu zabývajícího se kontrolou veterinárních preparátů a léků vykládá takovéhle informace laikům a proti svojí vlastní profesní skupině. Snad se najde někdo, kdo to pochopí a pak i mně vysvětlí. Pokud jsem někoho nazlobila a rozčílila, tak má (měl) možnost na mě křičet osobně na stánku v Hradci na Vetfairu, moc se na vás všechny těším.

 
Renata Sýkorová, ředitelka společnosti

Stanovisko Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke způsobu uvádění klinických diet do oběhu

Klinické diety jsou důležitou a v některých případech zcela zásadní součástí managementu řady onemocnění v oblasti chorob malých zvířat. Klinické diety umožňují v řadě případů snižovat dávky léčiv a zlepšují zdravotní stav a dobré životní podmínky zvířat.

Na druhou stranu však nesprávně použité klinické diety – zejména některé typy – mohou poškozovat zdraví zvířat, kterým jsou podávány, a to jednak díky svému složení (například snížený obsah proteinů, specifický obsah/poměr minerálních látek) nebo díky skutečnosti, že řada odlišných patologických stavů má podobnou nebo zcela shodnou klinickou symptomatologii a pro správnou léčbu je nutné, aby byla řádně stanovená diagnóza. Nesprávně stanovená diagnóza a následně špatně zvolená klinická dieta mohou vést k progresi původního nerozpoznaného onemocnění se všemi dopady.

Doporučení a podávání klinické diety by tak mělo vždy vycházet z doporučení veterinárního lékaře a může vyžadovat pravidelné hodnocení vývoje klinické situace za strany veterinárního lékaře.

S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv vítá dostupnost širokého spektra klinických diet na trhu v České republice. Klinické diety jsou důležitým doplňkem veterinárních léčiv v klinické praxi.

ÚSKVBL nemá ambice jakkoliv vstupovat do obchodních vztahů výrobců a distributorů klinických diet a vzhledem ke skutečnosti, že klinické diety jsou dozorovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a pro jejich uvádění do oběhu existují zvláštní právní předpisy, nemá ÚSKVBL ani ambice zasahovat jakkoliv do regulace těchto výrobků. Na druhou stranu může být s ohledem na celospolečenský vývoj užitečné vést v těchto otázkách širokou diskusi.

ÚSKVBL však nemůže podporovat to, aby veterinární klinické diety byly uváděny do oběhu na základě lékařského předpisu. Veterinární předpis by měl být v každém případě vyhrazen k použití v oblasti veterinárních léčiv a jeho používání v oblasti klinických diet není požadováno žádným právním předpisem a je zavádějící. Pro doporučení veterinárního lékaře by tedy bylo žádoucí, aby byl nalezen jiný vhodný způsob takového doporučení, na základě kterého budou klinické veterinární diety distribuovány směrem k chovatelům.

 
MVDr. Jiří Bureš