Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jubilanti

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito členové
Komory veterinárních lékařů

70 let

MVDr. Miroslav Sedlatý, Příbram

65 let

MVDr. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov
MVDr. Jaroslav Sladkovský, Český Brod
MVDr. Antonín Lorenc, Klatovy
Doc. MVDr. Roman Halouzka, DrSc. Brno

60 let

MVDr. Jaroslav Šonka, Malšice
MVDr. Jaroslav Hájek, Habry
MVDr. Irena Soukupová, Kralovice

55 let

MVDr. Lenka Opitzová, Hradec Králové
MVDr. Zdeněk Vepřek, Mimoň
MVDr. Pavel Mareček, Hanušovice
MVDr. Miloš Kozák, Rudná u Prahy
MVDr. Oldřich Stibůrek, Vyškov
MVDr. Josef Dvořák, Čepí

50 let

MVDr. Miloš Vávra, Čimelice
MVDr. Pavel Richter, Chlumec nad Cidlinou
MVDr. Jiří Henych, Velká Kraš
MVDr. Jan Bartoněk, Lesonice
MVDr. Vladimír Šimoník, Benešov
MVDr. Jiří Smrčina, Louňovice p. B.

Představenstvo KVL ČR všem jubilantům srdečně blahopřeje.