Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jubilanti

  Společenská rubrika

V měsíci KVĚTNU
oslaví své životní jubileum
tito členové
Komory veterinárních lékařů:

80 let

MVDr. Ivo Svoboda, Liberec
MVDr. Jiří Ládr, Plzeň

70 let

MVDr. František Šimek, Strakonice
MVDr. Karel Norek, Pardubice
MVDr. Josef Pulkrt, Králíky
MVDr. Adolf Kacafírek, Červené Janovice

65 let

MVDr. Jiří Švejdar, Městec Králové
MVDr. František Cahel, Vlčnov

60 let

MVDr. Michael Forejtek, Brno-Útěchov
MVDr. Jaromír Vaculík, Horní Bludovice
MVDr. Miroslav Vitásek, Ruda nad Moravou
MVDr. Julius Klejdus, Braniškovice
MVDr. Zdeněk Řiháček, Teplice–Prosetice
MVDr. Jaroslav Menc, Liberec
MVDr. Jan Vojta, Bližejov

55 let

MVDr. Alena Hovorková, Brno
MVDr. Stanislav Škuta, Moravský Beroun
MVDr. Jiří Mazůrek, Vizovice
MVDr. Ivan Šorf, Příbram
MVDr. Alena Prokešová, Přerubenice
MVDr. Emanuel Krejcar, České Budějovice

50 let

MVDr. Eva Nejedlá, Katovice
MVDr. Jiří Kotek, Václavské Předměstí
MVDr. Jiří Pečinka, Budislav
MVDr. Helena Pokorná, Praha
MVDr. Dana Strnadová, Liberec