Komora veterinárních lékařů České republiky

K inventarizaci 2006

K inventarizaci 2006

Inventarizační komise navrhla na vyřazení počítače a přídavná zařízení z majetku KVL ČR (viz seznam).

Představenstvo toto schválilo a přeje si zveřejnění v časopise. Za inventarizační komisi, která pracovala v tomto složení (MVDr.) Grymová, Mráček, Bernardy, Daniel a Tomanová.

K návrhu podávám komentář:

Na posouzení těchto nefunkčních a morálně zastaralých věcí jsme přizvali ing. Veselého (odborníka přes počítačovou techniku), který nám spravuje počítačovou sít.

Na jeho doporučení jsme tyto počítače a přídatná zařízení navrhli vyřadit.

Dle ing. Veselého se jednalo o tak málo ekonomicky zajímavé věci, že nemělo smysl nabízet je k odprodeji v internetové ani v žádné jiné dražbě, což byl náš původní záměr.

Nefunkční počítače a příd. zařízení byly zlikvidovány firmou Templ Metal s.r.o., která se zabývá likvidací a zpětným odkupem počítačové techniky.

Některé funkční věci byly odprodány členům představenstva za tržní ceny stanovené ing. Veselým.

Závěrem bych chtěl říci, že ekonomická komise zastává názor, s kterým souhlasila i většina představenstva: Komora nebude nakupovat PC a přídatná zařízení pro členy volených orgánů.

Ti budou využívat vlastní vybavení, je to pro Komoru efektivnější.

Za inventarizační komisi
Radomír Mráček

K inventarizaci 2006

Inventarizační komise navrhla na vyřazení počítače a přídavná zařízení z majetku KVL ČR (viz seznam).

Představenstvo toto schválilo a přeje si zveřejnění v časopise. Za inventarizační komisi, která pracovala v tomto složení (MVDr.) Grymová, Mráček, Bernardy, Daniel a Tomanová.

K návrhu podávám komentář:

Na posouzení těchto nefunkčních a morálně zastaralých věcí jsme přizvali ing. Veselého (odborníka přes počítačovou techniku), který nám spravuje počítačovou sít.

Na jeho doporučení jsme tyto počítače a přídatná zařízení navrhli vyřadit.

Dle ing. Veselého se jednalo o tak málo ekonomicky zajímavé věci, že nemělo smysl nabízet je k odprodeji v internetové ani v žádné jiné dražbě, což byl náš původní záměr.

Nefunkční počítače a příd. zařízení byly zlikvidovány firmou Templ Metal s.r.o., která se zabývá likvidací a zpětným odkupem počítačové techniky.

Některé funkční věci byly odprodány členům představenstva za tržní ceny stanovené ing. Veselým.

Závěrem bych chtěl říci, že ekonomická komise zastává názor, s kterým souhlasila i většina představenstva: Komora nebude nakupovat PC a přídatná zařízení pro členy volených orgánů.

Ti budou využívat vlastní vybavení, je to pro Komoru efektivnější.

Za inventarizační komisi
Radomír Mráček

Komora veterinárních lékařů České republiky