Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

K poskytování údajů o pacientech a majitelích zvířat obecním úřadům

V časopise Zvěrokruh (č. 10/2019, str. 7) upozorňujeme členy Komory, že na webové stránky Komory byly umístěny texty týkající se výzvy některých správců daně k poskytování údajů veterinárními lékaři. Vzhledem k tomu, že po uzávěrce tohoto čísla Zvěrokruhu byla Komora obeslána aktuálním výkladem k této problematice přímo Ministerstvem financí ČR, prosíme všechny členy, kteří se potýkají či budou potýkat s podobnou výzvou obecních úřadů, aby se obrátili (ideálně písemně formou emailu) přímo na sekretariát Komory (vetkom@vetkom.cz), který mu dá další instrukce, jak v této věci postupovat.

Mediální komise