Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kam vedou konzultace s lékaři

  Soudnička

Radka Vaňousová

O tom, jak neoperace je někdy horší než operace

 

Píši Vám s důvěrou ohledně tragického skonu mé kočky Žanety na veterinární klinice i přesto, že jsem byl varován JUDr. Křemíkem, že může být na mě vysouzen i milion, že svědkové události se za mě nepostaví.

Dne 15. 6., po deváté hodině dopolední jsem informoval MVDr. Vodíka, že kočka – čtyřletá Žaneta, má zácpu,

přestože minulý týden jsem na radu MUDr. Vápníka aplikoval projímadlo Laktulose AL sirup. Z kočky vyšlo klubko chlupů a stolice, avšak v následujících dnech zácpa pokračovala. Lactulose již nezabíralo. MVDr. Vodík zavedl kočce katetrem mně neznámou tekutinu do konečníku (odmítl mi sdělit název a řekl, že je to speciální tekutina pro kočky) a po půl hodině čekání, kdy se kočka nevyprázdnila (katetr narazil na pevnou překážku) mi řekl, že pokud se kočka nevyprázdní, tak zítra, to je 16. 6., je nutná operace za 4000 korun. Potom provedl RTG kočky ve dvou polohách (ukázal mi jeden snímek). Na tlustém střevě mi ukázal přibližně 6–7 cm dlouhé útvary zamezující průchodnost střeva oddělené od sebe asi 2cm mezerou. Účet za první ošetření přesahoval 1400 korun. Účet mi nedal, jako obvykle v minulosti (účty mi vydali jen dvakrát před necelými třemi lety, při operaci zlomené přední nohy kocoura a RTG kočky Žanety, kdy jsem měl podezření na virovou chorobu, která se neprokázala). Účty mám.

Po příjezdu domů jsem se telefonicky zeptal paní MUDr. Zinkové, co se používá na klystýr. Odpověděla, že glycerinový olej. Zakoupil jsem v lékárně olej a upravenou injekční stříkačkou vpravoval do kočky do hloubky asi 8 cm. Kočka večer vytlačila váleček zatvrdlých chlupů, dlouhý asi 3–4 cm. 16. 6. dopoledne jsem pokračoval v aplikaci glycerinového oleje a opět kočka vytlačila váleček chlupů přibližně stejné délky jako předešlého dne. Telefonicky jsem oznámil MVDr. Vodíkovi, co se stalo a ten položil otázku: „Žaneta na operaci nepůjde?“ Uložil jsem chlupy do plastového kelímku a jel s kočkou na kontrolu.

Když jsem kelímek předložil před pana doktora, pozoroval jsem na něm jakoby zklamání. Zeptal se mě, co jsem do Žanety vpravoval. Odpověděl jsem mu, že jsem si sehnal glycerinový olej. Křečovitě se zasmál. Prohmatal Žanetu, řekl, že tam ještě jeden zatvrdlý kus je, nechť pokračuji v podávání Lactulose AL sirup. Na žrádlo mi doporučil dávat olejovky a abych vymačkával tento předmět a pokusil se jej uvolnit. Že mám mačkat až k páteři, že tam nebezpečí nehrozí. Zavolal jsem svému obvodnímu lékaři MUDr. Vápníkovi, jaký má názor na tuto masáž. A on důrazně odpověděl – to se nedělá! 17. 6. jsem MVDr. Vodíkovi zavolal, že nějaké chlupy opět vyšly.

a ten položil otázku: „Žaneta na operaci nepůjde?“

Večer jsem však zjistil, že Žaneta opět tlačí marně a teprve potom pohmatem zjistil tvrdý předmět v dutině břišní. Pomocí klystýrové hrušky jsem jí dal odvar z heřmánku. Následující den jsem ji dal znovu Lactulose AL sirup a klystýr s glycerinovým olejem. Nepomohlo. Chtěl jsem zamezit operaci, neboť vím od svého bratrance patologa, že každá operace přináší riziko. Den poté nad ránem jsem ji dal znovu Lactulose AL sirup a klystýr s glycerinovým olejem. Poté jsem telefonoval Dr. Vodíkovi, který byl ochoten Žanetu operovat po 14. hod. Předal jsem mu kočku (a řekl mu, že kočka špatně vypadá, zvracela, neboť jsem jí dal vyšší dávku projímadla a byla dehydratovaná – jednal jsem podle jeho pokynů). Doktor mi řekl, abych ji vyzvedl v 16:30. Byla u toho mladičká tmavovlasá zdravotní sestra.

Přišel jsem v 16:05 hod., v čekárně bylo několik klientů a MVDr. Vodík již obsluhoval jednoho zákazníka za druhým. Mě si nechal nakonec. Sestra přítomna nebyla. Oznámil mi, že Žaneta nevydržela pooperační stav a před deseti minutami skonala. Operace prý probíhala normálně, ztráta krve nebyla, střevo bylo v pořádku. Pooperační stav také probíhal normálně. Náhle však začala chladnout, to opakoval ještě jednou (o chladu), asi jí selhaly ledviny. A skonala. Potom mi ukázal v kleštích váleček z tvrdých chlupů o délce asi 6 cm. Zaplatil jsem za tento operační výkon bez asi patnácti korun 3000 korun. V dešti jsem kopal jámu a během hodiny jsem Žanetu pohřbil.

Již po cestě domů se mi vynořily z paměti asociace stejné o pooperačním stavu z kastrace Žanety před třemi lety u paní MVDr. Dusíkové. Rozdíl byl v tom, že kočka byla nepřetržitě pod dozorem, nevychladla a dostala výživu. Navštívil jsem MVDr. Dusíkovou a popsal, jak Žaneta dopadla. Paní doktorka odpověděla – na to máme rozpouštědlo chlupů Laxatone a okamžitě mi tento produkt nabídla za 130 korun. Tento výrobek jsem okamžitě užil u tří kocourů, kteří už byli pohublí (mám je ve voliérách) a opět se jim vrátil apetit k žrádlu.

Potom jsem navštívil MVDr. Hořčíkovou za účelem nákupu frontline spray a vyslechla si příběh o Žanetě. Řekla: první, co bych vám podala, by bylo rozpouštědlo. Také jsem se dozvěděl, že nadřízený MVDr. Vodíka, který byl na dlouhodobé dovolené počas operace Žanety, svého zaměstnance k operačním zákrokům nepouští. To mi vysvětluje nevšední veselou náladu MVDr. Vodíka, že si chtěl zaoperovat, pokud jen to bude možné. A s velkou dávkou cynismu a bezohlednosti se díval, jak se pachtím o záchranu Žanety. Mrzí mě, že jsem potlačil varování intuice nad nezvyklým chováním Dr. Vodíka. Na základě poznatků od MVDr. Hořčíkové a MVDr. Dusíkové jsem navštívil kliniku a žádal Dr. Vodíka o Laxatone!

V dešti jsem kopal jámu a během hodiny jsem Žanetu pohřbil.

Byl nervózní, řekl jsem mu, že Žaneta mohla žít nebýt jeho nezodpovědnosti, nesprávného léčebného postupu, načež mne požádal o pokračování diskuse mimo dosah svého nadřízeného, který se vrátil z dovolené. Vyšli jsme před budovu a tam jsem mu řekl, že Žaneta skonala na jeho hrabivost, nezodpovědnost a darebáctví. A on jen odpověděl – když myslíte. A utekl jako zápasník kung-fu před 67letým důchodcem do budovy.

p. Kyslík

Reaguji na stížnost pana Kyslíka

15. 6 byla na naši kliniku předvedena kočka evropská jménem Žaneta, stáří čtyři roky, pohlaví samičí kastrát. Výživný stav byl dobrý, spojivky růžové, CRT 1, MU nezvětšené. V anamnéze majitel uvádí, že kočka má zácpu již od minulého týdne a to přesto, že jí majitel sám podával lactulosu per os. Palpačně byl patrný tužší obsah v kolonu, což jsem majiteli oznámil a provedl jsem s jeho souhlasem klystýr přípravkem Yal gel, který je k tomuto účelu u koček indikován a jehož název jsem majiteli sdělil.

Během následující půlhodiny od podání přípravku vytekl pouze aplikovaný Yal gel zbarvený trusem dohněda a při další aplikaci narážel zaoblený konec aplikátoru na zmiňovaný obstipát v kolonu. Provedl jsem RTG ze dvou pozic, které odhalilo dva útvary v kolonu na rozhraní kolon descendens a rekta. Majiteli jsem poté oznámil, že pokud by ani do dalšího dne nedošlo k vyloučení obsahu ze střeva, je indikovaná operace, kterou jsem navrhl na příští den a jejíž cenu jsem stanovil na čtyři tisíce korun.

16. 6. dopoledne se majitel na operaci nedostavil, jen mi telefonicky oznámil, že kočce doma aplikuje glycerinový olej a že z kočky vyšel nějaký kus trusu a chlupů. Doporučil jsem, aby se dostavil na kontrolu, což učinil. Klinické vyšetření: spojivky růžové, CRT 1, mírná tachypnoe, normotermie. Palpačně bylo opět zjištěno, že obstipát nadále v kolonu přetrvává zhruba na stejném místě. Majiteli jsem zopakoval totéž co předtím, že navrhuji operaci, jinak může hrozit nekróza, endotoxemický šok a exitus. Majitel operaci odmítl, proto jsem alespoň navrhl, že pokud bude podávat laxativa per os, může se doma pokusit o masáž břicha a o manuální posunutí obsahu kolonu kaudálním směrem.

Nikterak jsem ale neslevil z mého názoru provést chirurgický zákrok. 17. 6. se majitel neozval, volal až 18. 6. v dopoledních hodinách, že kočka je ve špatném stavu, zvracející a dehydrovaná, a že by na operaci přistoupil. Jelikož jsem byl v tu dobu na našem pracovišti jediným ošetřujícím lékařem, řekl jsem majiteli, že může přijet, ale k operaci se dostanu až kolem 14. hodiny. Majitel přivezl kočku ve smluveném termínu.

Nikterak jsem ale neslevil z mého názoru provést chirurgický zákrok.

Výživný stav byl horší, CRT 3, těžká hypotermie 36,1 a dehydratace do 10 %, spojivky suché našedlé. Kočka byla okamžitě převzata, a jelikož kvůli úplnému kolapsu náplně periferních cév nebylo možno zavést kanylu, byla zavodněna teplým fyziologickým roztokem celkem 80 ml subkutánně na několik míst, byla aplikována antibiotika, kočka byla sedována, narkóza byla vedena na inhalačním přístroji s maskou s halotanem. Byla provedena enterotomie, vyjmut konglobát trusu a chlupů velikosti slepičího vejce (asi 7 x 3 cm). Kolon byl v okolí konglobátu po celé délce asi 10 cm zánětlivě změněn barvy tmavě fi alové, nikoli však černé, nešlo o takový stupeň poškození, které by vyžadovalo resekci této části. Volvulus ani peritonida přítomny nebyly. Střevo bylo sešito vicrylem 3.0. lembertovým stehem ve dvou etážích. Před suturou břišní stěny bylo kočce intraperitoneálně aplikováno dalších 60 ml teplého fyziologického roztoku sutura pobřišnice a podkoží vicrylem 2.0, sutura kůže silonem. Po operaci, při níž asistovala sestřička, byla kočka položena na vyhřívanou podložku a pravidelně sledována. Kočka během 20 minut po operaci zvedala hlavu a byla jí naměřena teplota 37,2. Během následujících 45 minut však došlo k exitu.

K exitu došlo kvůli rozvinutému endotoxemickému šoku, který nastal v důsledku neustále oddalované operace obstipátu v kolonu kočky, který mohl souviset s prodělaným úrazem pánve v minulosti. Od doby, kdy jsem majiteli operaci poprvé doporučil, až do zákroku uplynulo více než 96 hodin.

Pan Kyslík v následujících měsících navštívil naši ordinaci, kdy si byl asi 2x koupit caninsulin pro jinou kočku. Při poslední návštěvě mně sdělil, že za úmrtí jeho kočky mohu já, má touha operovat za každou cenu, a že jsem měl použít přípravek s názvem Laxatone, který by kočce zachránil život. Nato jsem mu odpověděl, že s tímto názorem zásadně nesouhlasím a že kočku by zachránila pouze operace provedená VČAS. Jelikož pan Kyslík můj názor nesdílel, řekl jsem mu, že přesvědčovat ho nebudu, slušně jsem se rozloučil a odešel jsem do ordinace. Co se týče účtů, jsou řádně vedeny. Vystavovány jsou, pokud majitel kladně odpoví na dotaz, zda je bude chtít vytisknout. V případě pana Kyslíka, který k nám chodil i v předchozích letech, mohu říci, že tomu nebylo jinak.

K RTG snímkům: byly provedeny dva snímky na jedné RTG fólii, které na našem pracovišti uchováváme. Snímky byly majiteli ukázány a popsány. Ač jsem se nestačil divit hodnocení pana Kyslíka, který píše, že jednal vlastně od počátku podle mých pokynů a poté mě obvinil z nezodpovědnosti, cynismu, hrabivosti a touhy zaoperovat si, velmi dobře si vzpomínám a věřím, že pan Kyslík také, na jeho reakci po skonu jeho kočky. „Pane doktore, měl jste mě do té operace víc tlačit.” Jinak musím říct, že proti panu Kyslíkovi osobně nic nemám, celou situaci vnímám jako nedorozumění s následným nesprávným hodnocením souvislostí a panu Kyslíkovi jsem řekl, že je v naší ordinaci kdykoli vítán.

MVDr. Vodík

Pro krajskou veterinární správu

Vážený pane řediteli,

revizní komise KVL ČR Vás žádá o spolupráci v následující kauze:

V příloze Vám postupujeme kopii předmětné stížnosti, kterou revizní komise obdržela, s prosbou o prošetření podezření na týrání zvířat ze strany majitele kočky Žanety pana Kyslíka s tím, že nedošlo k pochybení veterinárního lékaře při stanovení diagnózy a návrhu léčby.

Vážená paní předsedkyně revizní komise,

na základě Vámi postoupené dokumentace, týkající se stížnosti výše jmenovaného chovatele na postup soukromého veterinárního lékaře při ošetřování kočky Žanety, u které došlo asi hodinu po operaci k exitu, Vám sděluji následující:

Krajská veterinární správa prostudovala doručenou dokumentaci a provedla kontrolu v zájmovém chovu koček pana Kyslíka. Chovatel má v současné době pět koček (2 samčího a 3 samičího pohlaví), které mají zajištěny přiměřené, prostorově s dvěma venkovními výběhy až nadstandardní podmínky, kočky jsou v dobrém výživném stavu a jsou pravidelně odčervovány.

S přihlédnutím k časovému odstupu od události nelze dostatečně přesně určit, zda exitus kočky Žanety byl v příčinném jednání chovatele, když tento nepředal v termínu určeném veterinárním lékařem kočku k operativnímu zákroku.

Orgán veterinární správy má za to, že chovatel neporušil povinnost

Orgán veterinární správy má za to, že chovatel neporušil povinnost sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, když předal kočku k operaci až 18. 6. Jednáním chovatele nebyla naplněna ani skutková podstata týrání zvířat ve smyslu § č. 4 odst. 1 písm. i)zákona, 346/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tj. podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky, s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, neboť chovatel navštívil dne 15. 6. ošetřujícího veterinárního lékaře, nechal onemocnění zvířete diagnostikovat, konzultoval s ním další postup, informoval lékaře o změnách zdravotního stavu a dne 18. 6. předal veterinárnímu lékaři kočku k operaci.

 
Radka Vaňousová