Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kampylobakterióza skotu – opatření


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Naše značka : 2007 / 438 / VET Vyřizuje : Dr. Bažant
 

Všem KVS, MěVS Praha,
všem SVÚ, KC Brno

Praha 28.6.2007

Věc: Kampylobakterióza skotu – opatření

Vážení kolegové,
v roce 2007 byl po mnohaleté přestávce prokázán 3x výskyt kampylobakteriózy skotu. Nejprve v ISB v Zásmukách a následně ve dvou případech u býků v přirozené plemenitbě.

Vzhledem k tomu SVS ČR stanovuje:

 1. Provést vyšetření každého plemenného býka před zařazením do stáda krav za účelem přirozené plemenitby na Campylobacter foetus subsp. veneralis a Trichomonas foetus. Zařazení do plemenitby může být povoleno jen býkům s negativním výsledkem.

 2. Do konce srpna 2007 provést vyšetření všech býků, působících v přirozené plemenitbě, na Campylobacter foetus subs p. veneralis a Trichomonas foetus.

 3. Vzorky na vyšetření zaslat do SVÚ tentýž den, nejlépe do 6 hodin po získání, po předchozím projednání s příslušnou laboratoří SVÚ.

 4. Vzorek na vyšetření se získá výplachem předkožkového vaku býka fyziologickým roztokem. Po vpravení fyziologického roztoku je nutné důkladně (alespoň 1 minutu) promnout předkožkový vak, aby došlo k propláchnutí záhybů předkožky a zvýšila se pravděpodobnost záchytu původce.

  Při nálezu původce kampylobakteriózy je nutné:

 • jednat s chovatelem buď o vyřazení nebo léčení býka. Léčení se provádí opakovaným (lokálním, alespoň 3x ve dvoudeních intervalech) ošetřením mastmi s obsahem antibiotik po epidurální anestezii a manuálním prolapsu penisu.

  Lokální léčbu je vhodné podpořit i léčbou celkovou.

  Po ukončení léčby (když přestala účinkovat antibiotika) je nutné provést kontrolu účinnosti léčby třemi výplachy předkožkového vaku v týdenních intervalech.
  Je-li výsledek všech tří vyšetření negativní, je možno býka opět zařadit do plemenitby.

 • provést epizootologický průzkum s cílem zjistit původ infekce. Zaměřit se na posouzení reprodukčních ukazatelů (ins. index, service perioda, mezidobí), nedochází-li ve zvýšené míře ke zmetání a zvýšenému přebíhání. U podezřelých plemenic (zmetání, přebíhání, výtoky z pochvy) je nutné vyšetřit hlen z krčku děložního (tampónové výtěry). Je nutné opět včas dopravit do laboratoře.

  Plemenice s pozitivním nálezem je nutné ustájit odděleně od stáda a dle rozhodnutí chovatele vyřadit nebo léčit opět s následnou kontrolou účinnosti léčby.

Kampylobakterióza je nákaza, která způsobuje škody ve stádě plemenic, je rozšiřována býky při přirozeném páření nebo infikovaným semenem. Proto je nutné ji předcházet důkladným vyšetřením nově zařazovaných býků, dále cyklickým vyšetřováním všech býků, působících v plemenitbě a všech podezřelých plemenic.

S pozdravem

MVDr. Josef Vitásek, Ph.D.
ředitel odboru
ochrany zdraví a pohody zvířat

Komora veterinárních lékařů České republiky