Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kapři potřebují hlavně kyslík

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Dušičková

Řeknu to možná lapidárně, to jest suše,
co má společného kapr a člověk, je duše…

I když se někomu může zdát, že voda, ve které jsou vylovení kapři sádkováni, je studená, rybám neuškodí. Však ani v rybníce není teplo. Podstatné pro bezproblémové přežití kaprů je dostatek kyslíku.

Aby kapři připravovaní pro vánoční stůl nestrádali a byli zdraví, na to dozírají inspektoři krajských veterinárních správ. Kontrolují především zdravotní stav ryb, prověřují, aby používaná voda byla čistá, zdravotně nezávadná, obsádka rybami nepřekračovala legislativou dané limity a aby byla voda dostatečně prokysličená.

Požadované parametry stanoví vyhláška č. 382/2004 ve znění vyhlášky č. 424/2005.

Zde je uvedeno v příloze 1, že hustota obsádky kaprů může činit u vody teplé do 5 °C až 1200 kilogramů ryb na tisíc litrů vody, při teplotě 5 – 10 °C až 1000 kilogramů ryb a při teplotě 10 – 15 °C maximálně 700 kilogramů ryb na tisíc litrů vody.

Základním požadavkem je také patřičné okysličení a pro zimní období platí, že při teplotě do 10 °C musí být nasycení vody kyslíkem minimálně 40 %. O úrovni prokysličení je možné se přesvědčit poměrně jednoduchým a rychlým testem.

Zatím pracovníci státního veterinárního dozoru nezjistili v sádkách ryb žádné problémy.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.