Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Katarální horečka ovcí

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

– zrušení mimořádných veterinárních opatření KVS

Státní veterinární správa ČR na základě vydaných mimořádných veterinárních opatření 2009/1044/SVS a po zhodnocení situace vzhledem ke katarální horečce ovcí (dále jen KHO) nařizuje všem krajským veterinárním správám (dále jen KVS) ukončit jimi vydaná mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí a zastavit vydání nových mimořádných veterinárních opatření navržených v dopise SVS ČR č. j. 2009/1512/SVS.

Mimořádná veterinární opatření 2009/1044/SVS vymezují celé území České republiky jedním uzavřeným pásmem z pohledu KHO. Podmínky přesunu zvířat jsou upraveny platnou legislativou, včetně vydávání veterinárních osvědčení, resp. zdravotních potvrzení a informací o potravinovém řetězci.

I přes veškerou snahu sjednotit mimořádná veterinární opatření vydané příslušnými KVS se toto ukázalo jako nemožné, proto se přistoupilo k jejich úplnému zrušení.

 
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ústřední ředitel, Státní veterinární správa České republiky