Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo chce psa bít, hůl si najde

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Vladimír Rejnek

Každý svého štěstí strůjcem, nebo škůdcem

Toto přísloví mě napadlo při průběhu jednání XXI. sněmu. Jsem si plně vědom, že při nákladu časopisu 3600 kusů se nemůžeme zavděčit každému čtenáři. Svůj pohled na uspořádání a skladbu, či obsah článků jsem několikrát uvedl ve svých zprávách. Musím důrazně odmítnout, že bych někomu upíral právo na zveřejnění jeho příspěvků, pokud tyto zapadaly do konceptu mediální komise (MK), potažmo redakční rady (RR). Nechci rozebírat, proč některé příspěvky byly přeřazeny na webové stránky, nebo odmítnuty. Ve většině případů vešla RR v jednání s autory a snažila se jim vysvětlit své rozhodnutí. S někým se dohodla, s jiným ne, tj. pravda.

Spolupráci s Euro PR ag. bych hodnotil jako standardní. Její činnost směrem ke členům Komory je na slušné úrovni, a hlavně je vidět. S viditelnosti na venek je to v některých oblastech horší, např. v oblasti legislativy. Vždy je co zlepšovat.

Co je ale vůbec nejhorší a co mě vyděsilo ze všeho nejvíce, je nestandardní a nedemokratický způsob odvolání členů představenstva. Tolik zloby, zášti zlomyslnosti, jízlivosti a neochoty jednat s protistranou je varující. Chyběly už jen zbraně a aby za dveřmi stál kat Mydlář. Samozřejmě mne napadla i jiná přirovnání. Vždyť snad máme každý možnost své názory realizovat po zvolení v pravidelných demokratických volbách. Proto doporučuji, záměrně nechci použít slovo pučistům, ale protistraně, kandiduj, měj svůj program, buď zvolen a můžeš prosazovat své názory legálně.

Slovo závěrem: Největšími škůdci veterinářů jsou samotní veterináři!!!

 
Vladimír Rejnek,
předseda MK