Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo smí vydávat a registrovat pas

Kdo smí vydávat a registrovat pas

Novela veterinárního zákona č. 48/ 2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vešla v platnost dnem 27. února 2006.

Vyřešila otázku osoby, která vede evidenci pasů zvířete v zájmovém chovu. Paragraf 4 odst. 1 písm. g) novely stanovuje, že touto osobou je Komora veterinárních lékařů České republiky.

V souvislosti s touto novelou je v Evidenci dokumentů upravena i “Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře pro vydávání pasu”. Formulář žádosti najdete na webových stránkách Komory.

MVDr. Josef Vitásek, Ph.D.