Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Když se kosí za rosy,dejte pozor nejen na kosy…

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Zapovídá se
Bavit se za jízdy s řidičem,
když kosí louku,
kouřit v lese, i za bukem,
co stojí na palouku,
a neplašit milence,
a… pac a pusu, brouku!

Svědomití a ohleduplní hospodáři dobře vědí, že při sečení lučních i polních porostů je třeba předem vyplašit zde se ukrývající volně žijící zvěř. Jde o ptáky, bažanty, koroptve, ale i zajíce, zejména mladé, a také mladá srnčata.

Zvířata poplašená hlukem stroje se přikrčí, zalehnou a když posléze pomyslí na útěk, bývá pozdě.

O instalaci plašičů na sekací či sklízecí stroje se zmiňuje i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Jde o obhospodařování pozemků honebních, kterých je v naší krajině, dá se říci, opravdu velké množství. Zejména lze citovat z § 10, který se týká povinností vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, a to zejména z bodu (3) písmeno b) „provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin mají používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji“…

V nabídce je široká škála plašičů mechanických, akustických, popřípadě kombinovaných. Lze říci, že případů zvířat zraněných či zahubených při sečení pomalu ubývá. Přesto i letos Státní veterinární správa připomíná: „Pozor, aby zvířata, která nevzala velká voda, nebyla posekána při senách, otavách, sklizni luskovinoobilných směsek na krmení či posléze při sklizni obilí“.

 
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz