Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ketamin v novele zákona o návykových látkách

Vyjádření Inspektorátu omamných a psychotropních látek ministerstva zdravotnictví k připravované novele z. č.167/1998 Sb. o návykových látkách.

Předpokládáme, že novela vstoupí v platnost v okamžiku zveřejnění ve Sbírce zákonů a to koncem tohoto nebo příštího týdne. Text bude pak zveřejněn v přesném znění na internetové stránce ministerstva zdravotnictví včetně přílohy.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne … dubna 2011 nabyl účinnosti zákon č. …/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”). Novela zákona zařazuje na seznam návykových látek celkem 33 nových chemických látek. 30 látek novela klasifikuje jako psychotropní látky přílohy č. 4 zákona. Dále novela zařazuje do přílohy č. 7 zákona Ketamin a do přílohy č. 1 zákona Tapentadol a Karfentanil.

MUDr. Melita Losová, CSc.