Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Klinická psychologie ve veterinární praxi 5 Odloučení… Osamění…

  Pro praxi

Šárka Navarová

Emocionální vazby koček na členy domácnosti

…. člověk si kočku nevybere ale naopak, kočka si vybere člověka. To tvrdíval náš děda

 

Obecně se traduje a stále opakuje, že kočka je tvor, který s člověkem žije výhradně z pohodlnosti a je více fi xována na prostředí svého teritoria (domu, bytu) než na „svého“ člověka. Říká se, že přestěhovat kočku do nového domu je problém, že se stále vrací do původního domova, ale že není problém dát ji k jiným lidem. Já osobně s těmito obecnými tvrzeními nesouhlasím. A vy?

Kočky jsou zvířata s velice citlivou povahou a domov pro ně určitě nejsou jen stěny bytu, ale nedílnou a významnou součástí jsou lidé a jejich mezilidské vztahy.

Kočky vycítí spolehlivě i ty nejmenší změny v mezilidských vztazích, prosté napětí v rodině a často se složitě a komplikovaně vyrovnávají s významnými změnami v rodinném životě. Kočka se v rodinném prostředí běžně upíná na jednoho člena rodiny a vytváří si s ním zvláštní, intimní pouto. Kdo bývá tím nejbližším kočičím kontaktem? Na tuto otázku pro vás nemám, bohužel, jednoznačnou odpověď.

říká se, že přestěhovat kočku do nového domu je problém

Ale z praxe si dovolím říct, že to až paradoxně nebývá ten, kdo se nejvíce stará – krmí, češe, hraje si… (mluvím o domácnostech o více členech – soužití jednoho člověka a jedné kočky je opravdu velmi specifi cké). Vztahy v domácnosti s kočkou nejsou tak jednoznačně přehledné jako v domácnostech se psem. Často je největší problém najít, proč má kočka tento vztah ke konkrétní osobě – co tomu jednomu člověku svým chováním a jednáním chce „říct“? Například náš tříletý kastrovaný kocour vždycky čeká na příchod dospělého syna, hlasitě jej vítá, pak vyběhne na nejvyšší poličku šplhadla a snaží se synovi vlézt na rameno, lehá si mu kolem krku a chce se nosit. Na nikoho jiného takto nereaguje. A když syn není několik dnů doma? Kocour sedává na šplhadle, pozoruje vstupní dveře, někdy mňouká. Znáte to taky?

Reakce koček na změny v rodinné konstelaci bývají různé. Samozřejmě v tom svou roli hraje i to, zda je odchod oblíbeného člena rodiny náhlý a nezvratitelný – to jsou případy rozvodů a rozloučení (ke všem starostem a problémům přibude další – kdo si vezme kočku, kdo si s ní lépe rozumí, kdo ji má „raději“, koho preferuje kočka…) nebo úmrtí osoby, ke které má kočka blízký vztah (zde bývají reakce horší a celý průběh složitější). Pokud vznikne problém s chováním kočky v těchto případech, a jestliže během asi týdne nedojde ke zlepšení reakcí, pak jednoznačně doporučuji situaci nepodceňovat. Obzvláště pak v případech, kdy kočka odmítá potravu. Zdravé zvíře sice hlady nezemře, ale stavy tesknění, které jsou srovnatelné s lidskou depresí, už jsou nemocí a zesláblé zvíře každopádně pomoc potřebuje.

V jiných případech je odchod krátkodobý, opakovaný a kočka má možnost si zvyknout, že ji její oblíbenec opouští, ale určitě se vrátí – celkem pravidelné odjezdy oblíbené kontaktní osoby na studium v jiném městě, na služební cesty… Podstatné je, že se dotyčný člen rodiny vrací. Pro kočku není zase tak důležité, jestli se vrátí za dva dny nebo za týden, významné je, že se daná situace opakuje, není to obecně nic výjimečného, návrat kontaktní osoby zdůrazňuje ten podstatný pocit bezpečného domova. Nic se neděje, všechno je v pořádku!

Mezi statisticky nejčastější reakce na tyto změny v domácnosti patří:

– značkování domácího teritoria a tím získávání většího pocitu bezpečí,

– značkování osobních věcí některého ze členů rodiny (ať už toho, který odešel, nebo někoho dalšího – vytváření nového vztahu),

– odmítání kálecí misky často za účelem získávání větší pozornosti dalších členů domácnosti,

– přehnaná péče o srst

 

… Domestikace sem, domestikace tam. Jsem kočka, která chodí sama a je jí jedno kde, jak napsal Rudyard Kipling. A to asi platí dodnes

– opakované a dlouhodobé olizování srsti, někdy až vykousávání srsti,

– schovávání se na tmavých místech v bytě (za skříní, pod pohovkou…),

– problémy s příjmem potravy – někdy je to odmítání i oblíbené stravy, někdy paradoxně naopak je to patologické přejídání.

Stává se, že si členové rodiny ani neumějí představit, že by se kočka – v podstatě osamělý a nezávislý lovec – upjala na někoho natolik, aby se nedokázala vyrovnat s jeho odloučením či trvalým odchodem. Víme, že existují kočky, které získaly na svém oblíbeném členovi rodiny takovou závislost, že vyrovnat se se samotou či odloučením je pro ně velice těžké. Můžeme nějak specifi kovat pocity takovéto kočky? Jsou to emoce? Láska, smutek, žal, zklamání, zoufalství…? Domnívám se, že toto nikdo skutečně neví. Kočky s námi o svých pocitech mluví jen zprostředkovaně přes své reakce. Každopádně určitě jde o narušení jistých rituálních situací a vztahů. S každou změnou se kočky vyrovnávají těžce a reagují častokrát až nepřiměřeně stresově. Pak dochází k vážným poruchám chování, které vyžadují už konkrétní odbornou péči a terapii.

Ve většině případů se však naštěstí jedná o stav sice nepříjemný, ale přechodný. Není nejvhodnější pokoušet se intenzivně kočku „rozveselit“ a vtáhnout ji do změněné rodinné konstelace. Ze zkušenosti spíše doporučuji nechat vývoji situace čas a naopak vytvořit kočce doma bezpečné zázemí a pocit jistoty. Určitě je vhodné začlenit do kočičího života nové podněty, nové hračky a hry, mírně a pozvolna změnit zavedené běžné denní rituály. V této fázi je nesmírně důležité, aby domácí terapie postupovala takovým tempem, které si určuje kočka a k tomu budete zřejmě potřebovat velkou trpělivost při komunikaci s klienty. Přeji hodně úspěchů!

 
Šárka Navarová