Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kočkování

  Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Kdo umí, ten umí. Kdo neumí…

… jak je vidět, na semináři bylo plno

 

V sobotu 26. března jsme se sešli na dalším z řady komorových seminářů, tentokrát na téma Interní medicína u koček. Hlavní přednášející byla Australanka Dr. Rachel Korman, tohoto času působící jako vyšší vědecká pracovnice na veterinární univerzitě v Bristolu vyučující interní medicínu koček a specializující se na geriatrické onemocnění koček, onemocnění ledvin, onkologii a anémii u koček.

Zájem o medicínu koček roste úměrně s tím, jak se zvedá procento kočičí populace, a tím pádem i zastoupení pacientů ve veterinárních ordinacích, a tomu odpovídal i zájem o tuto problematiku z řad našich kolegů. Tématem jednotlivých přednášek byl diabetes mellitus u koček, geriatrický pacient, anémie u koček, ikterus a jaterního onemocnění, krevní skupiny a transfuze a zásady šetrné manipulace s kočkami.

pokud máme někoho takového v ordinaci, měli bychom si ho hýčkat

U posledně zmiňovaného tématu bych se zastavila a podělila se s vámi o pár postřehů. Překvapilo mě, že naši zahraniční kolegové používají před zavedením kanyl lokální anestetikum. Na instruktážním videu, které jsme zhlédli, byla natočena manipulace s kočkou, která byla na manipulaci evidentně zvyklá, u divočejších koček bylo doporučeno položit kočku na záda a odebrat krev z v. jugularis. Ani při nejlepší vůli si to nedovedu představit! U tzv. divočáků (naše označení pro divočejší kočky) můžeme být rádi, když se nám podaří zafi xovat je připláclé na vyšetřovací stůl, tak si říkám, zda ještě někdo mimo nás takové kočky vůbec ošetřuje.

Z pléna přišel dotaz na podávání odčervovacích tablet a odpověď dr. Korman, že preferuje spoty, mě zrovna také neuspokojila. Mnoho majitelů většinou z fi nančních důvodů nakonec kočku nějak přepere a tabletku podá, pokud ji nepřeperou, přijdou s ní do ordinace. Ale co s kočkami, které by měly brát i jiné léky, které se bohužel v jiné formě nevyskytují?

 

Slova dr. Hoška na závěr této přednášky by se dala shrnout asi takto: někdo tu manipulaci a vztah ke kočkám má a někdo ne, proto pokud máme někoho takového v ordinaci, měli bychom si ho hýčkat.

Závěrečnou přednášku měla MVDr. Květa Mahelková na téma Plemenné zvláštnosti u koček. Dozvěděli jsme se, co by po nás chovatelé chtěli, abychom o chovu a výstavách koček věděli a dále plemenné predispozice k onemocněním u koček.

Co říci závěrem, na téma diabetes mellitus a péče o geriatrického kočičího pacienta jsme toho za poslední rok vyslechli hodně a myslím si, že poměrně vyčerpávajícím způsobem. Další přednášky dr. Korman byly velmi zajímavé, šetrná manipulace s kočkami se mi zdála poněkud vzdálená od reality. Dr. Mahelková nám podala zajímavý náhled veterináře a současně rozhodčího na chov a zdravotní problematiku koček. Vzhledem k vzrůstající populaci chovaných koček se dá již nyní i do budoucna předpokládat velký zájem o kočičí medicínu, neboť kočka není malý pes…

 
Radka Vaňousová