Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kolega kolegům, Lubomír Itze – část 1

  Z historie

Lubomír Itze

Veterinární a muzikantský světoběžník se dožívá osmdesátky

 

Při oslavě svých 80. narozenin, které probíhaly společně s klavíristou OLD STARS MB Mirkem Čubanem (75) a Standou Chmelíkem (70), muzikantem, který žije 19 roků s implantovaným srdcem, se konala tisková konference. Redaktor Boleslavského deníku mi položil otázku, co bylo NEJ… za moji dlouholetou muzikantskou kariéru, z toho 50 let prožitou mimo Česko. Odpověď nebyla jednoduchá ale potom jsem tomu dal trochu systém a rozdělil ji na 25 roků prožitých na Slovensku v Košicích, 20 roků v NSR poblíže Frankfurtu n. M. a konečně pět let v USA, z toho v Kalifornii dva roky a v Chicagu tři roky.

Rozvzpomínkový pomyslný fi lm se začal rychle protáčet: byly to plesy, kavárny a bary, doprovodná kapela celostátní soutěže v tancích, 50 repríz ve Státním divadle s muzikálem Drak je drak… první nahrávky v Košickém rozhlase,

plesy se slovenskými umělci Melánií Oláryovou, Gabrielou Hermelyovou, českými umělci Josefem Zímou, bubeníkem od Karla Vlacha, Pepíkem Posledním, Editou Štaubertovou, která se ještě o gáži chtěla rozdělit s Jaroslavem Majerem… /obr. l., 2./ Film se zastavil až na galavečeru SČSP s celostátním slosováním špičkových výher. Auto Spartak byla první cena, následovaly černobílá TV s velkou obrazovkou 50 cm, lednička, šicí stroj a dalších 300 cen s počtem l0 tisíc slosovaných lístků. Ty se nacházely v plexisklovém osudí na pódiu, hned vedle místa kde hrál náš big band veterinární fakulty.

Umřel stranický funkcionář, já poprvé aktérem coby muzikant a tak jen zvědavě jsem přihlížel na celý průběh obřadu.

Zábava probíhala zcela normálně, veselí mělo s přibývajícím popíjením stoupající tendenci, až se okolo půl dvanácté objevil na pódiu při jedné přestávce kapely jakýsi alkoholem zmožený člověk z ulice; tomu se průhledný slosovací buben začal moc líbit.

Nikdo z předsednictva tomu nevěnoval žádnou pozornost, až na pár, tehdy ještě muzikantů posluchačů 3. ročníku veteriny. Okamžitě byl plán na večerní gaudy tady: „Že tou klikou nezatočíš“, zeptal jsem se. On že ano a to již mezitím nenápadně náš tenorák Ivan Holub, kluk z Ostravy, potáhl západkou a otevřel tak dvířka osudí. A byl to mžik, kdy podnapilý strejda vší silou začal roztáčet kolem osudí v dobrém rozmaru, že on to dokázal. Ještě dnes po 60 letech vidím, jak 10 tisíc malých čísel lítalo po tanečním parketu ve velkém sálu hotelu Slovan a reakci zděšené komise,

 

… Lubomír Itze

která nevěděla co dřív, zda sbírat lístky, což bylo absurdní, vyhodit opilce na ulici, což se i stalo, jak ale slosovat celostátní akci SČSP s tolika krásnými věcnými cenami?

… obr. 2. Velký orchestr a sólisté VF- VŠP v Košicích

 

obr. 3. Amnestie prezidenta republiky

Gala jsme šťastné dohráli, nikdo nikdy nevyšetřil, jak se vše událo; v padesátých letech hluboké totality by čekal autora akce větší trest, než jen vyhodit z vysoké školy. A tak jak pro tehdejší režim bylo typické, druhý den jsem se mohl dočíst v komunistickém deníku Pravda, jak úspěšně proběhlo slosování v Košicích za účasti státního notáře. Šťastným výhercem a majitelem nového auta Spartak se stal soudruh Janoš Csakvary z Ťahanovec u Košic!

… obr.4. Zkrácený záznam deníku CHICAGO- SUN-TIMES, 1971

 

A jaké bylo moje druhé slovenské NEJ…? Za dlouhé čtvrtstoletí prožité na východním Slovensku snad nebylo místa na mapě, vesnice, města, kde jsme tehdy nehráli. Téměř každý týden jsme vyjížděli autobusem ČSAD spolu s malou skupinkou herců z Košického státního divadla jako kulturní úderka. V tom čase velice oblíbená forma přibližování socialistické kultury skoro „až před dveře“. Lidé chodili, dobře se bavili, protože v tom čase ani nic lepšího nebylo.

Takže při bilancování již jenom chyběl pohřeb, který jsem zde jako muzikant dosud neabsolvoval. Krátce před mým odchodem z Košic, již coby odborný asistent katedry porovnávací fyziologie Veterinární fakulty, mně zavolal kapelník pošťácké dechovky pan Jano Chován, abych přišel hrát na pohřeb do Velké Idy „Umřel komunistický funkcionář krajského výboru KSČ soudruh Ďuri Piliar, pohřební obřad začíná v 15 hod., foukat budeš druhou křídlovku.“ K tomu patřila bílá košile a pošťácká uniforma. Sraz byl před domem nebožtíka. Tak jako tomu obligátně bývá, když se sejdou 2–3 muzikanti a vícero, nálada je vždy dobrá a i nějaký vtip před pohřbem bývá slyšet.

Tentokráte to ale bylo jinak. Umřel stranický funkcionář, já byl poprvé aktérem coby muzikant a tak jsem jen zvědavě přihlížel celému průběhu obřadu. Podle počtu pozůstalých a lidí, kteří se přišli rozloučit, bylo evidentní, že to byl ve vesnici oblíbený člověk.

Jen ten rudý prapor se žlutým kladivem a srpem spolu s červenou zástavou mně tam vadil. Na červenorudém polštářku nesl malý kluk všechny medaile, které za svůj život nebohý obdržel. Potom přišel pan farář spolu s dvěma ministranty, všichni soudruzi, kteří pracovali na KVKSČ, a průvod vesnicí ke hřbitovu mohl začít. Hraní do pochodu, to je trochu jiné, než hrát ve stoje nebo v sedě; je to o moc těžší, zvláště když hrajete tento druh muziky poprvé. A jak vše dále probíhalo?

 

… obr.5. Chebská dechovka z Rodgau

Podobně jako na pohřbu českém, kde jsem také léta ministrantoval a nosil panu děkanovi kyblíček s kropenkou. Až na to fi nále: nejprve se pan farář pomodlil společně s davem celého hřbitova „Otčenáš“, potom přišla na řadu zpěvačka z Lidové školy umění, zazpívala a my nakonec při spouštění rakve za tonů Komunistické internacionály hráli „Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod“.

… obr. 6. Hrajeme každoroční defi lé HESSEN TAG

 

A cestou do hospody, kde jsme ještě dvě hodiny hráli na karu, jsem zaslechl, jak si báby říkají o zemřelém, že tím komunistou byl, ale jen JAKO… Na vesnici mezi přáteli každý věděl, že „Otčenáš“ se nikdy nezapomněl pomodlit při křtu, svatbách nebo pohřbu a ateistou byl nejspíše jako já, když jsem chtěl zůstat pracovat na vysoké škole, „JAKO“…

Psal se rok 1967 a začaly se dít nebývalé změny pro celou ČSSR. Již se nestříleli na západních hranicích republiky lidi jako králíci, i když trest dva roky nepodmínečně pro ilegální opuštění státu přetrvával (obr. 3). V tom čase dostávalo se i příležitosti rozličných studijních pobytů v západním světě, což se i mně poštěstilo. Po písemném oslovení pana prof. Dr. H. H. Cole, objevitele gonadotropního hormonu PMSG (1937), přišla pro mě letenka a pozvání na stáž na Animal Science Univerzity of Califonia v Davise. Na cestu jsem si směl vyměnit ve státní bance 5 USD (slovy pět dolarů!) a mohl tak odcestovat do USA.

Pravda je, že jsem měl ještě na těle ukryto dalších 15 USD. S tímto obnosem jsem vystoupil v N. Y. na Kennedyho letišti, protože letenka byla přerušena a já musel v N. Y. dva dny nocovat. Věděl jsem, že zde žije český emigrant Jan Arnet, muzikant basista, zakladatel Jazz klubu REDUTA na Národní třídě v Praze (1957) a tak jsem zkusil zatelefonovat na West Side.

Sešli jsme se a já dostal první pomocnou ruku a radu, jak lze za 5 dolarů přenocovat v hodinovém hotelu. Navíc z peněženky vysypal něco málo přes 5 dolarů s informací, že hotovost se nedoporučuje nosit, což také bylo pro mě novum.

A můj úžas, když jsem vystoupil z letiště v San Francisku, neměl konec.

Člověk byl z domova naučený na autopark tvořený z 95 % vozy Trabant, Wartburg, Škoda a jedinou dálnicí z Prahy do Berouna 22 km.

 

… obr. 8. Orchesterverein ze Steinheimu hraje na Božím těle

Najednou před vámi Highway se čtyřmi proudy sem a čtyřmi proti a auto šestiválec skoro výjimka. Po nich jezdily vesměs samé osmiválcové koráby s autonárazníkem, který sotva unesli dva lidi. Golden Gate Bridge,

Na cestu jsem si směl vyměnit ve státní bance 5 USD (slovy pět dolarů!) a mohl tak odcestovat do USA

Alcatraz a další zajímavosti přišly až později; samotné město Davis – vskutku ojedinělé univerzitní město, ve kterém hlavním dopravním prostředkem je kolo dámské a pánské nejrůznějších variant, počtem přesahující kapacitu studentů, resp. domácích občanů o 100 %. Asi 2/3 jsou registrovány se svojí „SPZ“, což je barevný samolepicí štítek, který se za 3–4 dolary musel každým rokem obnovovat za jinou barvu.

… obr. 7. Nedělní plavba po řece Mohanu ve Frankfurtu

 

Kalifornské klima a subtropická příjemná vegetace, radost zde být, a tak i asimilovat se zde nebylo obtížné. Netrvalo mně ani měsíc a já již měl i zmapováno, kde a kdy jaká živá muzika se zde hraje. Moje první nesmělé kroky vedly do Downtownu, kde v taverně Abbey hrál ve středu a sobotu Steve Reed se svojí skupinou Easy Money Trio (EMT) ve složení basa, bicí, piano, Steve zpěv. V repertoáru měli swingové evergreeny podobné, jaké jsem hrával i doma, dokonce i stupnice byly stejné. Melodický nástroj jim chyběl, a tak jsem se dovolil přijít se svojí stříbrnou Amati – Arigra-Kraslice, s trumpetou s osmihranným korpusem.

Tu jsem po dobu celého pobytu v Americe nosíval zabalenou v papírovém pytlíku, protože v Praze na letišti měla již přes váhu, a tak jsem nechal doma asi 2 kg vážící kufírek od nástroje. To ale muzikantům EMT naprosto nevadilo; spíše je zajímalo co to bude a v jaké tónině, protože v Abbey nebylo not zapotřebí.

… obr. 9. Reklamní snímek Maintown Ramblers v Hanau

 

Zahrál jsem, a tak mohl přijít i příště! A jak již bývá zvykem, mezi hosty taverny objevil se i moc dobrý pianista – student hrající na elektrické piano, který ve svém triu stejného obsazení jako EMT potřeboval melodický nástroj. A tak jsem se dostal v USA do kapely. Trio bylo o to zajímavější, že mimo právníka na bicí hrál i potenciální zvěrolékař, student veteriny Rick Nowick, posluchač posledního trimestru. Žánr také swing, pro změnu noty, a to jak pro C, tak i extra transponované pro B nástroj. Stal jsem se pevným členem kapely a v tomto kvartetu s názvem Swing Stars odehrál za dva roky desítky vystoupení v golfových klubech, svatby, narozeniny,

pro demokraty předvolební pro Bobyho Kennedyho ještě 14 dní před jeho smrtí. Na kampusu také poprvé setkal a v rámci agitace na kalifornského guvernéra hrál pro Ronalda Reagana, kterého jsem již znal z fi lmového plátna.

Nikdy nemohu zapomenout na akademickou svobodu, jak v první řadě stál bezvýznamný ušatý student s velkým transparentem asi 2 m od řečnického pultu, s velkým nápisem „Ronald go home…“ Myslím ale, že ta dvě NEJ… z Davisu na mě teprve čekala.

Na Animal Science v laboratoři zastavil se v týdnu u mě Rick, že v sobotu hrajeme, máme kšeft v Napa Valley, jedeme dvěma auty a cesta trvá asi jednu a půl hodiny. Řekl i honorář, který jsem ještě v duchu přepočítával kurzem 1 : 37 Kčs, za který jsem 1 USD před odjezdem v ČSSR nakupoval na černém trhu. Jel jsem autem zn. Cadillac, který patřil pianistovi; asi po hodině jízdy sjíždíme do údolí, které mně připomnělo vinařskou oblast maďarského Tokaje. Zde nelze ani nic jiného pěstovat než vinnou révu té nejlepší kvality.

 

… obr. 10. DVD z festivalu v Bad Wildungen 2003

A v dáli přízemní restaurant s velkým neonem „BY SALTY DOGS“, ke kterému jsme mířili. Trochu byl jsem zklamán pohledem na parkoviště, kde stála auta k spočítání na jedné ruce. Objednávka byla ale pevná, a tak jsem jen čekal napjatě „co teď a co potom“.

S Poláky zahrál jsem si i v druhém combu, ve kterém jsem náhodně potkal známého muzikanta z Košic

Vešli jsme do sálu a tam nebyla jedna volná židle a naše muzika byla asi již jen to poslední, co se do sálu vešlo! Usedli jsme na pódium a naše hudební produkce začala stejně jako každá druhá.

…obr. 11. Hrajeme pro DWS Investments

 

Po hodině pauza, mezitím se vypilo nějaké pivo, snědla večeře a já začal pátrat, jak a odkud se sem dostalo tolik spokojených hostů užívajících si poklidný víkend v největším americkém vinařském údolí. Z druhé strany restaurantu, menší zahrada a za ní plot; abych viděl, vylezl jsem na starou bednu a opět jsem žasl! Před mým zrakem byla soukromé letiště pro malá 2 – 4 místná letadélka, kterými sem přiletěli z L. A. hosté pobavit se. Letadélka byla seřazená přesně tak, jak jsem vídával parkoviště pro auta. Rick mně potom vysvětlil, že to jsou jenom hosté middleclass, žádná upper.

Večer to byl nádherný, pro mě ještě umocněný tím, že jsem si domů vezl 25 USD, tedy 5x více, než jsem dostal v Praze na cestu do USA!

A potom následovala americká NEJ… pro českého muzikanta podobně jako červené korálky navlíkané na dlouhý náhrdelník.

Po svém příchodu do Chicaga na Univerzity of Chicago, v ranku odbornosti čtvrté za Harwardem, se mi podařilo i tam se hudebně realizovat. Jako první mě mezi sebe přivítali jako hosta 40 – 50členná kapela Amerických legi, SOUTH SHORE POST 388, Illinois. Vrcholem jejich snažení byla každoroční účast na srazu legií; v roce 1971 to byla již 53, National Convention v Houstonu ve státě Texas. Tehdy se mi ani nezdálo, že by mohl existovat krytý fotbalový basketbalový stadion pro 50 tisíc sedících diváků, dokonale klimatizovaný, a ta naše kapela zde na něm hrála. Paráda, která začínala vojenskou přehlídkou včetně kontroly nástrojů.

 

….obr. 12. Kolegové Luboslav Peťko, Šaňo Bačinský a Milo Likavský

Hledat další kontakty v Chicagu je podobné jako v Německu anebo třeba v Bělé pod Bezdězem, kde dnes žiji. Oni si tě najdou, když vědí, že trochu něco umíš.

Mormoni nekouří, nepiji kávu, čaj ani jiné drogy.

A tak jsem se dostal do malé skupiny Combo JOE SHNITKO, s kterými jsem odehrál běžné zábavy, ale také inauguraci polského senátora Pucsinského pro druhé největší polské město, jak rádi polští emigranti pyšně Chicago nazývali. Český senátor, resp. slovenský nebyl, i když počet různých emigračních vln se pohyboval okolo desetitisíců a více. Měli ale svého zesnulého TGM, kde se v té době každoročně konaly dne 7. března na jeho počest oslavy. Na několika jsem byl, poznal TGM dceru Alici, prof. Františka Schwarzenberga, ministra zahraničí l. ČSR a také na klavír zahrál oblíbenou Ach synku, synku a Teče voda, teče.

S Poláky jsem si zahrál i v druhém combu, ve kterém jsem náhodně potkal známého muzikanta z Košic, zahrál i v ukrajinské skupině a poprvé slyšel a hrál ukrajinské tango. Přes legionáře jsem dostal také pozvání ke Svobodným zednářům do ENGELWOOD COMMANDERY BANDu. Také zajímavá společnost hodných lidí a dobrých muzikantů, které jsem i s manželkou rád navštěvoval.

Za svůj dlouhý muzikantský život jsem měl možnost zahrát si na lodích transatlantiku 1972, transpacifi ku a luxusní lodi plovoucí Panamským průplavem; u jednoho hraní bych se rád pozastavil více.

 

…obr. 13. Laura zpívat v Baselu nezapomněla – stále umí

Hráli jsme New Years Eve v Sacramentu – tedy náš silvestr u Mormonů. Mormoni patří mezi jedno z nejmladších křesťanství s prvky judaismu a islámu, kterou to církev založil v roce 1830 Joe Smith ve státě Vermont. Pro svoje myšlenky byly odtud vytlačeni do státu Ohio a odtud do Missouri; pro nesváry do Illinois, kde v roce 1840 krvavé pronásledování zdecimovalo církev, která již tehdy měla 20 tisíc věřících s vlastním kostelem. Byli vyhnáni na západ, až se usadili ve státě Utah, kde v málo úrodné krajině s malou zelenou oázou založili svůj „Řím“ v Salt Lake City. Skoro neuvěřitelné, že z původního počtu jich zde zústalo 150 mužů a 14 žen. Jejich dnešní počet se odhaduje na 14 miliónů převážně v USA ale s počtem 30 tisíc misionářů, kteří dokáží ročně naverbovat 170 tisíc nových členů. Pamatuji, že již v roce 1947 jich přišlo pět do Mladé Boleslavi učit jazyk a šířit své myšlenky. Tehdy si také zahráli basket proti vybranému týmu našeho gymnázia a dokázali i s tímto počtem zvítězit.

Pokračování v příštím čísle