Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kolik berou…

  PRO PRAXI


AVMA (Asociace amerických veterinárních lékařů) uvádí ve zprávě o mzdách a peněžních náhradách za veterinární úkony z roku 2007:

Průměrná mzda pro začínající veterináře je u mužů 47 780 dolarů (825 496 Kč) oproti 44 831 dolarů (774 546 Kč) u žen.

Průměrný roční příjem v prvním roce profesionální praxe je pro soukromé praktické lékaře okolo 40 tis. dolarů (700 tis. Kč) v koňské praxi, 60 tis. dolarů (1 mil Kč) v praxi malých zvířat.

Protože je tato otázka velmi široká kvůli enormním rozdílům v regionech a typech praxí, v praxi malých zvířat, velkých zvířat (skot, kůň) nebo ve státní službě či ve službě pro neziskovou organizaci či velkou chovatelskou společnost, uváděné údaje jsou jen orientační a týkají se roku 2007, odkdy vlivem krize příjmy soukromých veterinářů zaznamenaly mírný pokles:

Výhradně velká praxe – 61 028 dolarů/1 054 382 Kč
Převážně velká praxe – 53 397 dolarů/922 541 Kč
Smíšená praxe – 52 254 dolarů/902 793 Kč
Převážně malá praxe – 57 117 dolarů/986 812 Kč
Výhradně malá praxe – 56 241 dolarů/971 677 Kč
Koňská praxe – 40 130 dolarů/693 326 Kč

Běžný Američan se domnívá, že veterináři berou přes 100 000 dolarů (1 727 702 Kč) ročně – někteří tuto částku skutečně vydělávají, ovšem jako vlastníci úspěšné praxe na lukrativním místě.

České poměry jsou od amerických poněkud odlišné, i např. ve způsobu studia – americké studium je čtyřleté, následuje po minimálně tříletém studiu bakalářského typu a je zcela hrazeno studenty, kdy není neobvyklé, že roční studium stojí 40 tis. dolarů v dobré škole, polovinu v méně prestižní škole, či pokud studium probíhá ve státě, kde je student rezidentem a univerzita je státní. Na studium lze ovšem získat různé typy stipendií či státem garantovaných „studijních“ půjček, které absolvent splácí leckdy i 20 let po ukončení studia.

 
upravil podle AVMA MVDr. Jan Bernardy