Komora veterinárních lékařů České republiky

Komise zasedaly

Komise zasedaly

1.12. 2007 čestná rada

5.12. 2007 Komise pro uznávání odborných kvalifikací

5.12. 2007 Vzdělávací komise

11.12. 2007 MK

12.12. 2007 ZK

12.12. 2007 představenstvo

Kompletní znění uvedeno na www.vetkom.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky