Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komise zasedaly

Komise zasedaly

1.12. 2007 čestná rada

5.12. 2007 Komise pro uznávání odborných kvalifikací

5.12. 2007 Vzdělávací komise

11.12. 2007 MK

12.12. 2007 ZK

12.12. 2007 představenstvo

Kompletní znění uvedeno na www.vetkom.cz