Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komora bodovala v parlamentu

  Informace – zprávy – výzvy

Euro PR

Ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů se místopředsedkyně sněmovny Vlasta Parkanová rozhodla uspořádat na půdě parlamentu seminář k novému občanskému zákoníku, lépe řečeno k těm jeho paragrafům, které se týkají postavení zvířete v systému soukromého práva. Nejvíce zájmu pochopitelně budil občanským zákoníkem nově konstatovaný fakt, že zvíře není věc.

Původním záměrem semináře bylo seznámit poslance s názory veterinářů, případně i organizací ochránců zvířat na tyto změny. Legislativní komise představenstva proto velmi pečlivě připravila seznam připomínek a sekretariát stejně pečlivě připravil tištěné složky, kde byl vládní návrh příslušného paragrafu konfrontován s názorem KVL. Bylo to nadmíru šťastné řešení, protože se nakonec ukázalo, že jsme byli jedinými účastníky, kteří měli nějaký písemný materiál připravený. Takže z našeho materiálu vycházeli všichni, poslanci počínaje a ochránci zvířat konče.

lidé míní a parlament mění

Ovšem lidé míní a parlament mění, takže zamýšlený seminář se nakonec změnil v disputaci takřka církevní mezi předkladatelem zákona, tedy Ministerstvem spravedlnosti a kacíři, navrhujícími smysluplné změny. Přes původní pochybnosti se v průběhu semináře ukázalo, že jsme s ochránci zvířat takřka na jedné lodi. Nevoli, a později neskrývaný smích, vzbuzovaly především některé termíny, používané v návrhu. Veselí vzbuzovaly termíny „divoké zvíře“ pro zvířata volně žijící, povinnost majitele „stíhat“ zvíře, uniklé ze zájmového chovu, pochybnosti o tom, zda se tygr, vypuštěný z cirkusové klece bude opravdu mezi diváky chovat jako „zkrocené zvíře“. Úsměvy vzbudila i otázka Marty Kubišové, zda za „zvíře bez pána“ (termín bezhlavě opsaný z německého zákoníku z roku 1848) lze pokládat i pejska, který má paničku.

Především je však třeba konstatovat, že reprezentanti KVL Ondřej Rychlík, Lubomír Hošek a Zdeněk Burda si získali oprávněný respekt všech přítomných a jedno z vystoupení prezidenta KVL bylo jako jediné kvitováno potleskem na otevřené scéně. Věřím, že právě tento respekt může být základem podpory organizací i poslanců na semináři přítomných ve věcech, pro veterináře mnohem důležitějších. Mám na mysli především veterinární zákon nebo zákon o komorách.

 
Zdenek Stehno EURO P.R.