Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komora polských veterinárních lékařů – 7. Mimořádný národní sněm

Komora polských veterinárních lékařů

7. Mimořádný národní sněm

Sněm se konal v posluchárně/aule Jana Gordzialkowskiho na Fakultě veterinárního lékařství Varšavské univerzity, Nowoursynowska 159, Varšava ve dnech 26 a 27. 1. 2008 a byl cele věnován novele etického kodexu polských veterinárních lékařů.

V Polsku je členství v komoře povinné, má asi 10 tis. členů, z toho asi 7500 je praktických veterinárních lékařů, 1200 státních úředníků, 700 akademiků, 300 v průmyslu a 200 ostatních. Polská Izba krajowa patří k největším veterinárním komorám v Evropě a členy jsou všichni veterinární lékaři, činní v jakémkoliv veterinárním oboru, podobně jako Němci, Rakušané, Britové, Francouzi, Španělé apod.

Platba komorových poplatků polské kolegy přijde o něco levněji, na 35 zlotých měsíčně včetně základního pojištění (3100 Kč ročně).

Okresní sněmy delegují krajské zástupce a ti zvolí své krajské prezidium, které má malou kancelář a fixní plat. Podobně jsou voleni delegáti na celostátní sněm – sjazd.

V řádech polské komory byl již zakotven etický a deontologický kodex, který předkládaná norma novelizuje.

Řádný sněm polských veterinářů se schází pouze jedenkrát za čtyři roky jako volební shromáždění.

Mimořádný sněm byl navržen řádným sněmem a zúčastnilo se jej odhadem 150 polských kolegů.

Jednání bylo rozděleno do čtyř plenárních zasedání v průběhu dvou dnů – sobotní dopolední, odpolední a večerní blok jednání a nedělní dopolední jednání.

První plenární zasedání vyplnila kromě zdravic hostí (ředitelů potravinové a veterinární správy apod.) zpráva prezidenta a přednáška Alice Przylusky-Fiszerové, profesorky filozofie, která obšírně pojednala o psané a nepsané morálce; dále proběhla prezentace výsledků komise FVE k etickému řádu (Code of Conduct ad hoc committee).

Druhý blok po polední přestávce na oběd od 16 do 18 hod. byl zahájen promluvou přišedšího ministra zemědělství, který zároveň předal třem přítomným veterinářům řády za zásluhy o veterinární lékařství v Polsku. Dále byl blok vyplněn volbou předsedy sněmu a sněmovních komisí a programu sněmu.

Třetí blok byl zahájen v podvečer po krátké přestávce na čaj a představoval vlastní pracovní část jednání sněmu o etickém řádu veterinárních lékařů, které bylo jediným tématem mimořádně svolaného sněmu.

Přítomní veterináři se rozhodli projednat vše potřebné v sobotu, a tím zrušili nedělní blok. Jednání bylo živé, s množstvím návrhů a hlasování. Schválení ustanovení novely etického řádu, navrhovaných podle zpravodajů dr. Lisowskiho a Czaje, bylo několikrát ohroženo. Přesto nakonec byla většina návrhů schválena v jen málo pozměněném znění podle návrhů zpravodajů krajových etických komisí.

V dalším plánovaném sněmovním dni tak již žádná jednání neproběhla.

Večerní „kolacije“ se tak posunuly jak zahájením, tak koncem – poměrně opulentní večeře s předkrmy, servírovanou polévkou a jednotným menu se odehrávala u dlouhých stolů ve studentsko- -asistenstkém univerzitním ubytovacím zařízením. Začala před desátou a čas ukončení jsem neměl možnost zjistit. Hudba nebyla, pilo se slušné chilské červené víno, roznesené předem a doplňované, pojídaly se drobnosti a povídalo se – posléze se čeština stala natolik srozumitelnou širšímu publiku polských kolegů, že nebylo třeba tlumočníků, ačkoliv tvrdý alkohol se nepil a ani nebyl zahrnut do „all inclusive“ pohoštění.

Kromě odlišností v jediném převažujícím tématu, dobách oběda či udělování veterinárních řádů se mimořádný sněm polských veterinářů významně nelišil od podobných akcí pořádaných u nás a polští veterináři vnímají české kolegy pozitivně.

Plné znění polského etického kodexu bude zasláno po jeho přeložení z polštiny, odhadem během měsíce.

Navrhuji poté schůzku legislativní komise, která by měla na základě již vypracovaného našeho původního návrhu, nově doplněné evropské verze Code of Conduct, ale i polského dokumentu provést úpravy a jazykové korekce, kvůli kterým byl návrh LS stažen v průběhu jednání našeho sněmu v Přerově.

MVDr. Jan Bernardy