Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komora pro Kociánku

Komora pro Kociánku

V první polovině února letošního roku pořádala Komora veterinárních lékařů ČR seminářové turné po České republice ve spolupráci se SVS ČR a KVS ČR pro všechny kraje.

Při této příležitosti poskytlo několik desítek účastníků finanční částku na charitativní akci. Jednalo se o příspěvek pro postižené děti.

Výtěžek byl předán osobně prezidentem KVL ČR MVDr. Karlem Danielem za doprovodu prof. MVDr. Alfreda Hery, CSc., ředitele ÚSKVBL, Ústavu sociální péče o tělesně postiženou mládež – Kociánka Brno.

Touto cestou děkujeme všem přispěvatelům za projevenou solidaritu a upřímné díky postižených dětí vám rádi zprostředkováváme fotografií.

Za představenstvo KVL ČR
MVDr. Karel Daniel,
prezident

Zpracovala: Sylva Skálová a Zdeňka Ševčíková