Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

„Komoroví exoti“

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Radka Vaňousová

Problematika exotických ptáků a plazů v prvoliniové ordinaci

Dr. Lubica Nečasová svou přednášku prakticky od demonstrovala

 

Poslední únorovou sobotu jsme se sešli v posluchárně pavilonu kliniky malých zvířat na dalším z řady komorových seminářů, tentokrát na téma Problematika exotických ptáků a plazů v prvoliniové ordinaci. Zájem o toto téma z řad veterinární veřejnosti byl obrovský, seminář byl naplněn již dva týdny před termínem.

Na začátku vystoupil Dr. Hošek, aby přivítal veterinární lékaře se zájmem o tuto problematiku a představil přednášející. Dopolední blok byl vyhrazen ptákům. Dr. Lubica Nečasová nám odpřednášela klinické vyšetřovací postupy u ptáků, které průběžně prakticky oddemonstrovala. V přednášce nechyběla spousta praktických rad a doporučení, na co si při vyšetření dávat pozor. Následovala přednáška MVDr. Veroniky Grymové na téma laboratorní vyšetření, interpretace výsledků a pitvy, z níž vyplynulo, že každý veterinář byl měl po úhynu udělat pitvu a měl by umět rozpoznat ta nejzákladnější onemocnění, aby mohl s chovatelem, zejména ve velkých chovech, provést preventivní opatření, příp. léčbu již v době čekání na potvrzení laboratorních výsledků, než se nákaza masivně rozšíří v chovu a minimalizovat tak ztráty chovatele.

V dalších přednáškách se věnovaly anesteziologii u ptáků, tvrdé a měkké chirurgii – základním chirurgickým zákrokům. Po ukončení tohoto bloku se rozpoutala živá diskuse a časový rozvrh semináře už nabíral zpoždění.

Odpolední blok zahájil MVDr. Vítězslav Honsa seznámením s nejčastěji chovanými druhy a všeobecnými základy chovu, dále se věnoval propedeutice hadů, želv a ještěrů. Hned v úvodu přednášky nás upozornil, že až 90 % problémů, se kterými se chovatel objeví v ordinaci, je způsobeno nevhodným prostředím nebo chybami v chovu díky neznalostem chovatelů, takže každý veterinář by měl dokázat na základě anamnézy vystihnout problém a navrhnout řešení, a pokud sám není chovatel, měl by s teraristy alespoň udržovat kontakt.

Poté MVDr. Jan Hnízdo přednášel o nejčastějších problémech, se kterými se v praxi můžeme potkávat, a to reprodukční choroby plazů jako třeba retence snůšky a metabolická onemocnění kostry u želv. Velmi přehledně rozebral příčiny i průběh sekundárního hyperparathyroidismu u želv, posthibernační anorexie a dalších onemocnění. Při přednášce se nám dostalo mnoha cenných chovatelských rad a vlastních zkušeností. Na závěr se opět diskutovalo, diskuse neubírala na síle, a to i přesto, že se seminář protáhl skoro o dvě hodiny.

Co říci závěrem? Seminář byl mimořádně zajímavý, přednášky byly doprovázeny spoustou obrázků i schémat, dokonce i praktickou ukázkou. Přednášející nesmírně zajímavě podali své zkušenosti z praxe, a to nejen veterinární, ale i chovatelské, které se mohou hodit každému z nás. Teď bychom měli být připraveni ošetřit nebo alespoň poskytnout první pomoc, až k nám do ordinace nějaký ten exot zabloudí…

… přednášející nesmírně zajímavě podali své zkušenosti z praxe, a to nejen veterinární, ale i chovatelské

 

… exotů u českých chovatelů každým rokem přibývá

 
MVDr. Radka Vaňousová