Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komorový samečci aneb ohrožený živočišný druh

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Při studiu nového propagačního časopisu VITA UNIVERSITAS 3/2008 jsem byl dost vyděšen „pohlavní strukturou absolventů VFU Brno“ roku 2008. Fakulta veterinárního lékařství obohatila naše řady o 138 absolventů, z nichž bylo 31 kolegů a zbytek kolegyň. Bohužel z množiny 31 samečků je pro naši republiku přínos 25 samečků tuzemských a šest zahraničních. Bohužel Fakulta veterinární hygieny a ekologie vyprodukovala 40 absolventů, z nichž bylo pouze šest samečků. Z mého pohledu je to číslo uklidňující, neboť toto množství absolventek nebude schopno zcela nasytit požadavek pracovního veterinárního trhu, kde je nejen u nás, ale i v zahraničí vysoká poptávka po praktickém veterinárním lékaři – chlapovi a současně neohrozí pozici mé miniordinace. Ovšem za několik let to bude pro nás znamenat velký problém. Bude to totiž znamenat změnit přístup k našim nástupkyním, které budou mít specifické požadavky a problémy.

 
MVDr. Leoš Grejcar