Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Komunikace je klíčovým článkem strategického plánu WVA

  Z ČINNOSTI KOMORY

World Veterinary Association

Tiskové prohlášení Světové veterinární asociace

… letos to byla Paříž, za rok to bude Kapské Město a až přijde v pořádání světového kongresu na řadu Praha, bude se psát rok 2013. A ten není tak daleko

 

Více než 40 zástupců národních i regionálních veterinárních asociací se koncem května sešlo na schůzi rady a mimořádném všeobecném zasedání Světové veterinární asociace (WVA) v Paříži.

Všeobecné zasedání bylo mimořádné, protože se zpravidla schází pouze každý třetí rok, při příležitosti Světového veterinárního kongresu. Nové vedení WVA (EXCOM) úmyslně zvýšilo frekvenci společných zasedání, aby tak zlepšilo komunikaci mezi členskými asociacemi i vedením.

Zviditelnění WVA

„Musíme být víc vidět“, zdůraznil Tjeerd Jorna, prezident WVA, při představení návrhu strategického plánu 2010–2015. Interní i externí komunikace byla vyzdvižena jako klíčový článek aktivit Světové veterinární asociace.

Dobře viditelná WVA je pro veterinární profesi nanejvýš důležitá podtrhl Bernard Vallat, ředitel OIE (World Organisation for Animal Health), který přivítal delegáty WVA v sídle OIE v Paříži. Dodal, že OIE sama má zájem na celosvětově silné a respektované veterinární profesi. Veterinární služby – zahrnující veterinární lékaře soukromého i státního sektoru – jsou považovány za veřejně prospěšné. Veterinární profese musí využít této skutečnosti k tomu, aby byla uznávána a respektována.

Častější schůze, více spolupráce

Diskutovaná témata zahrnovala strategický plán, návrh úpravy směřování politiky WVA, možnosti jejího zviditelnění i návrh revize běžných administrativních procedur.

Daší významnou změnou bylo rozhodnutí o přemístění sekretariátu Světové veterinární asociace z Kodaně do Bruselu. Kancelář WVA bude řízena panem Janem Vaartenem (executive secretary) a paní Nancy De Briyne (veterinary policy advisor).

Dalším návrhem bylo zkrácení frekvence pořádání Světových veterinárních kongresů (WVC) na přinejmenším každé dva roky.

Nadcházející světové kongresy jsou plánovány v Kapském Městě (South Africa) od 10. do 14. října 2011 (1), a v Praze (Czech Republic) od 17. do 20. září 2013 (2) a poté v Istanbulu (Turkey) v roce 2015.

Každý Světový veterinární kongres (WVC) bude navíc zahrnovat world veterinary summit, speciální jednodenní jednání věnované aktuálním událostem a problémům. Na ten budou pozvány i partnerské organizace OIE, FAO a WHO.

(1) www.worldvetcongress2011.com
(2) wvc2013.com

Poznámka:

Světová veterinární asociace (WVA), www.worldvet.com, byla založena v roce 1863, zahrnuje 80 národních a regionálních veterinárních asociací a přidružené členy.

 
Překlad
MVDr. Karel Daniel