Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Konec předsednictví expertním veterinárním skupinám

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Tak jsme skončili s prezidentováním Evropy! Ležela u nohou a čekala na naše rozhodnutí! Jak to ta Evropa teď bez nás bude vést? Zatím v Čechách si sotva kdo všiml, že nám břímě vládnutí odejmuli Švédi. Ne však jako pozlacené tašky ze střechy Staroměstské radnice a Ďáblovu bibli za třicetileté vojny, ale s naší pomocí a plným souhlasem. Takhle to teď v Evropě chodí, každý chvilku tahá pilku. Ato polínko, které jsme rozřízli, ať si zase štípá někdo jiný, zas my teď budeme jen kibicovat na pracovních schůzkách, jak to dělali nám jiní; ale jaksi jinak, nějak poučeněji, jako staří mazáci pohlíží na nováčky, usmívajíce se pod vousy.

Dr. James O Cook, prezident Americké asociace veterinářů AVMA, přednášI zdravici evropským kolegům z FVE

 
Jaké to vlastně bylo, to naše veterinární předsednictví? Dlužno říct, že dobře připravené. Více než půldruhého roku probíhalo to nejdůležitější – jazyková průprava, zaměřená na jednání v pracovních skupinách expertů a také na tmelení týmu. Současně probíhaly jak internetové kurzy, tak i prezenční školení perspektivních účastníků v Bruselu o fungování evropských struktur – Komise, Rady a Parlamentu, se kterými každá předsednická země blíže spolupracuje a jedná jménem ostatních členských států.

A pak nastala fáze převzetí agend od Francie, kdy Státní veterinární správa nesla podstatný díl z oblasti zemědělství, a pokrývala tři veterinární legislativní novely, týkající se jednak zvířecích vedlejších produktů, tak i dvě novely z oblasti welfare zvířat.

Francouzské předávání probíhalo spíše skoupě, skoro bych řekl neochotně, během jednoho nebo dvou půldní těsně před Vánoci či záhy po Novém roce. Vlastní jednání všechny tři skupiny dovedly do zdárného konce – ať již v případě Směrnice o vedlejších produktech, tak i v případě Nařízení o welfare zvířat v čase porážky. Třetí novela, Směrnice o welfare zvířat, používaných pro vědecké účely, byla zahájena až v průběhu předsednictví a nemohla být proto úplně dokončena, bylo však ukončeno první čtení a česká reprezentace předala Švédům zpracovaný kompromisní text, vytvořený na základě připomínek členských států, Evropského parlamentu a názorů Komise.

Podle názorů většiny expertů z členských států a z Rady jsme udělali velký kus práce. České předsednictví bylo na počátku pozorováno s rozpaky, jako první z nových členských států u evropského vesla (po Slovinsku). Naše předsednictví ve veterinárních a ani v jiných oblastech nezůstalo nic dlužno předcházejícím předsednickým zemím, přesto zbude kalná pachuť na patře jako té země, která přepřahala koně před cílem. Tuto situaci dobře vystihuje bezděčné odmítavé prohlášení předsedy zemědělského výboru Evropského parlamentu Parishe, se kterým jsme před koncem předsednictví řešili některé sporné otázky: „Já bych tohle mohl vyřešit s vaším ministrem, s tím starým jsem se znal, ale toho nového neznám, tak zavolám rovnou do Švédska.“

 

 
MVDr. Jan Bernardy, předseda skupiny
veterinárních expertů welfare členských
států, projednávajících Směrnici welfare
zvířat používaných z vědeckých důvodů