Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Konečné čerpání rozpočtu za rok 2008

  Z ČINNOSTI KOMORY
   
Plán 2008
(tis. Kč)
Čerpání
(tis. Kč)
%
Prezident a
viceprezident
cestovné + NC
290
263
91
mobilní telefon
100
120
120
reprezentace
10
2
20
drobné výdaje
0
0
 
celkem
400
385
96
Představenstvo cestovné + NC
350
352
101
občerstvení
20
20
100
kom. mimoř. – evid. PP
10
19
190
mobilní telefony
260
270
104
porada předsedů
40
15
37,5
výdaje na PR
500
595
119
celkem
1 180
1 271
108
Revizní komise cestovné + NC
200
254
127
občerstvení
10
7
70
expertízy
50
51
102
drobné výdaje
0
1
 
celkem
260
313
120
Čestná rada cestovné + NC
185
276
149
občerstvení
10
7
70
mobilní telefony
0
19
 
drobné výdaje
0
1
0
celkem
195
303
155
Ekonomická komise cestovné + NC
60
54
90
drobné výdaje
0
3
 
celkem
60
57
95
Zahraniční komise příspěvky
450
315
70
cestovné tuzemské
60
45
75
cestovné zahraniční
510
525
103
zahraniční návštěvy zde
80
5
6
drobné výdaje
0
0
 
celkem
1 100
890
81
Legislativní komise cestovné + NC
80
46
57,5
expertízy
0
0
 
přípravné práce
0
0
 
výdaje Ing. Burda
20
15
75
celkem
100
61
61
Vzdělávací komise cestovné + NC
80
88
110
semináře
300
467
156
spec. + aprob. zkoušky
0
62
 
odměna expert. skup.
15
0
0
drobné výdaje
5
3
60
výnosy
0
–669
 
celkem
400
–49
–12
Mediální komise cestovné + NC
170
185
109
přípr. + redaktor. práce
45
166
369
honoráře
60
106
177
stránky WWW – údržba
60
125
208
drobné výdaje
10
0
 
celkem
345
582
169
Péče o čl. základnu soc. péče o nové členy
20
4
20
péče o stávající členy
100
200
200
výpomoc + dary
100
201
201
celkem
220
405
184
Právní služby běžné
150
165
110
mimořádné
0
0
 
celkem
150
165
11
Přímé daně (zálohy)  
300
1 325
442
Okresy  
1 000
770
77
Sekretariát režie provozní
120
72
60
DM (do 40 tis.)
40
20
50
poštovné
60
75
125
servis KT + SW
40
16
40
cestovné
50
26
52
Telef. O2 – pevná linka
30
19
63
Telef. O2 – mobil
80
42
53
ostatní
50
12
24
mzdy hrubé
1 500
1 430
95
zákonné soc. nákl.
600
576
96
pojištění majetku
20
16
80
nájemné, energie
200
160
80
školení personálu
10
6
60
celkem
2 800
2 470
88
Investice do počítačové sítě + nové stránky www
0
371
 
Sněm
200
289
144,5
Audit
20
24
120
Volby
0
0
 
Bankovní poplatky a soudní poplatky
100
57
57
Reklama a propagace
0
83
 
Daňové poradenství
30
0
0
Mimořádná ztráta ČS aktiva
20
396
1 980
CELKEM
8 880
10 168
115
Výnosy příspěvky
9 450
10 084
107
reklama
0
0
 
úroky
100
321
321
databáze
0
0
 
pokuty
0
69
 
ostatní
0
324
 
pasy – zisk
100
113
113
CELKEM
9 650
10 911
113
Příspěvky s osvědčením
3 850
   
bez osvědčení
1 250
   
Bilance
Výdaje
8 880
10 168
115
Příjmy
9 650
10 911
113
Přebytek
770
743
96
Stavy bankovních účtů (v Kč):  
k 1. 1. 2008
k 31. 12. 2008
 
Pokladna: CZK
13 558,00
1 251,00
 
EUR
0
0,00
 
Banky – č. ú.: 35897006/2700
208 946,03
599 606,81
 
35897022/2700
2 576 907,10
143 750,67
 
2029085369/0800
1 674 198,08
1 686 489,29
 
Termínovaný vklad 35897013/2700
1 050 349,66
4 124 103,86
 
  aktiva ČS
5 412 509,87
5 016 753,80
 
  úvěrní družstvo
2 555 696,14
2 659 756,51
 
Celkem  
13 492 164,88
14 231 711,94
 
Rozdíl    
739 547,06