Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Konference FVE na téma: multirezistentní Stafylokokus aureus

INFORMACE ZK KVL ČR

Konference FVE na téma: multirezistentní Stafylokokus aureus

„Znalost problému je klíčem k prevenci“ – Brusel, 8. dubna, Methicillin-resistant Stafylococcus aureus rezistentní vůči methicillinu (MRSA) je významně narůstajícím problémem u zvířat i lidí. Tento problém vyžaduje rychlý zásah s participací veterinární i humánní praxe. To je hlavním závěrem nedávno pořádané evropské konference, která byla organizována Evropskou veterinární federací (FVE) 8. dubna a financována agenturou TAIEX (EU Commission, DG Enlargement).

Ačkoliv epidemiologické souvislosti naznačují spojení mezi používáním antibiotik a vznikem rezistentních bakterií, další fakory, jako úroveň hygieny a způsoby používání antibiotik u zvířat, hrají rovněž klíčovou roli.

„Toto téma nabývá globálního významu,“ zdůraznila profesorka Johanna Fink-Gremmelsová (University of Utrecht), která konferenci předsedala a poděkovala FVE za přesně načasovanou iniciativu. „Vznik MRSA má dopad jak na zdraví zvířat, tak na zdraví lidí,“ řekl Dr. Walter Winding, prezident FVE, a dodal „a nyní je čas jednat. K zásahu je nutná znalost tohoto problému mezi veterináři, lékaři i širokou veřejností.“ Prezident rovněž připomněl, že „takový koordinovaný přístup je správnou ilustrací konceptu ´jednoho zdraví´, podporovaného FVE.“

Jednotliví lektoři prezentovali pohled na toto téma z různých úhlů (definice, sociální souvislosti, MRSA u zvířat, spojené iniciativy ve veterinární a humánní oblasti) a zastupovali různé organizace jako DG Sanco, the European Food Safety Authority (EFSA), the Scientific Advisory Group on Antimicrobials (SAGAM-EMEA), the Standing Committee of European Doctors, the European Centre for Disease Prevention and Control and the European Parliament; tedy odborníci z různých evropských institucí a zástupci veterinárního farmaceutického průmyslu, stejně jako zástupci zemědělských prvovýrobců.

Konference se zúčastnilo 190 účastníků ze 34 zemí včetně Spojených států, kteří reprezentovali veterinární, lékařskou i zemědělskou sféru, vědeckou komunitu i politiky.

Poznámky: Methicillinrezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) je multirezistentní variací běžné bakterie Stafylococcus aureus. Doposud byly identifikovány tři typy MRSA: nemocniční (Hospital acquired – HA-MRSA), kolektivní (Community acquired – CA-MRSA) a NT-MRSA, pocházející z faremních zvířat. Rizikové faktory i charakteristika jsou odlišné pro každý typ i každý kmen.

Evropská veterinární federace (FVE) je organizace zastřešující 43 veterinárních asociací z 36 evropských zemí a reprezentující celkem kolem 200 000 veterinárních lékařů. Další informace na http://www.fve.org

přeložil MVDr. Karel Daniel