Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kongres bude!

INFORMACE ZK KVL ČR

Kongres bude!

O světových veterinárních kongresech, jejich získávání pro domácí publikum a o kongresové turistice

Reprezentaci veterinární komory se podařilo získat pro Česko Světový veterinární kongres na rok 2013. Jedná se o druhý kongres podobného rozsahu, prvním byl kongres WSAVA/FECAVA, specializovaný na společenská zvířata, konaný úspěšně v Praze v r. 2006.

Kongresové centrum v západokanadském městě Vancouveru tvarem střechy připomíná velkou plachetnici – stojí také na břehu Tichého oceánu v bývalém Uhelném přístavu, poblíž Stanleyova parku v centru města

 

Světový veterinární kongres se koná každé tři roky a je významnou odbornou událostí, vítanou po celém světě. Letošní kongres se konal v Kanadě, další bude v Kapském Městě v Jihoafrické republice a poté v České republice. Bude se jednat o jubilejní kongres k 150. výročí vzniku Světové veterinární asociace (WVA), hlavního správce kongresu (vzhledem k výročí WVA dojde k přerušení tříleté lhůty a výjimečně bude kongres pořádán v jubilejním roce – o rok dříve). Na kongrese se většinou účastní kolem dvou až tří tisíc veterinárních lékařů z desítek zemí z mnoha kontinentů a odborný program je rozvržen do sekcí, zahrnujících vědecké pokroky a prezentaci řešení pokročilých léčebných technik a postupů podle druhů zvířat, která veterinární lékaři po celém světě ošetřují.

Pořádání podobného kongresu je velkou příležitostí informovat se o pokrocích ve specializovaných oblastech veterinární péče, managementu veterinárních praxí, ať již působí v oblasti společenských nebo faremních zvířat. Je rovněž velkou příležitostí pro domácí vědecké pracovníky prezentovat své výsledky na domácí půdě.

Čeští specialisté na choroby prasat se pokusili neúspěšně získat pro domácí odborný růst i další světový kongres IPVS, specializovaný na management, prevenci a léčbu chorob prasat, který se koná bienálně rovněž po celém světě (s výjimkou arabských zemí). Letošní kongres se konal v Durbanu v Jihoafrické republice, účastnilo se ho několik desítek českých specialistů a bylo publikováno na třicet originálních českých prací, z nich tři byly vybrány pro ústní prezentaci a jedna práce kolektivu autorů z VFU a VÚVeL získala 3. cenu kongresu, udělovanou za praktický přínos pro praxi. Na kongrese se účastnilo dva tisíce specialistů na choroby prasat, je zde řada přednášek pro praktické veterinární lékaře, pro specialisty na imunologii, výživu, welfare a další specializace, stejně jako prezentace velkých farmaceutických firem, seznamující veřejnost s jejich novinkami na trhu.

 

Prezident KVL ČR Karel Daniel obhajuje český návrh na pořádání Světového veterinárního kongresu před představenstvem Světové veterinární asociace v PanPacific Hotelu ve Vancouveru

Úspěšnost těchto produktů je na seminářích kriticky hodnocena a jsou zde publikovány i nezávislé práce, střízlivě přistupující k dosaženým výsledkům. Minulý kongres byl pořádán v hlavním městě Dánska Kodani a byl rovněž hojně zastoupen českou veterinární veřejností. Další kongres se bude konat v Kanadě, kde bude další možností získat tento kongres pro ČR, přetrvá-li vůle tento kongres u nás pořádat. V Durbanu bylo zvoleno pořádání kongresu v roce 2012 v Jižní Koreji, která zvítězila těsně před Mexikem, dále se ucházela Praha, která na třetím místě porazila čtvrté kandidující město Brusel.

Česká výprava neponechala nic náhodě a vsadila na osvědčené domácí půvaby: Skupinka českých zástupců lobbuje u přicházejících členů představenstva WVA – zleva Jan Bernardy, finalistka Miss 2008 Michaela Řeháková a Tomáš Raboch ze spol. Guarant, která s KVL na pořádání spolupracuje

 

Mezinárodní kongresy podobného významu jako výše popsané a další, ve kterých se ucházeli a uchází více či méně úspěšně čeští zástupci o pořadatelství, jsou důležité jednak pro rozvoj osobních vztahů mezi vědci a publikujícími odborníky, jednak pro rozvoj vztahů mezinárodní a domácí veterinární veřejnosti, pro seznámení domácích veterinárních lékařů s nejnovějšími poznatky a jednak pro domácí hospodářství jako odvětví kongresové turistiky, které je regulérní součástí cestovních nabídek jak specializovaných, tak konvenčních turistických agentur. Cesty veterinární veřejnosti za poznáním jsou pak spojením příjemného s užitečným.

Získání kongresu podobného rozsahu není samozřejmou událostí. Na pořádání Světového veterinárního kongresu jsme marně kandidovali před třemi lety v USA, poté, co jsme obhájili dostatečnost kongresových prostor, hotelových ubytování a další nutné podmínky a prošli do užšího kola.

Kandidatura je kromě kvalitní nabídky pořadatelství, které je pečlivě předem zvažováno z mnoha aspektů, spojena s osobním nasazením a užší spoluprací s organizačním výborem profesní skupiny, pořádající kongres. Karel Daniel se účastnil jako regionální zástupce za východní a střední Evropu po mnoho let, než nabyl přesvědčení, zkušenosti a kontakty na úspěšné získání kongresu, o jazykových předpokladech delegátů nemluvě. Podobně naši zástupci ve WSAVA ziskem kongresu v roce 2006 zúročili letité snahy a pozice v této prestižní mezinárodní asociaci veterinárních lékařů. Mezinárodní kongres, jakkoliv není pořádán národní reprezentací pro zisk, při dobré organizaci musí vrátit vložené výdaje.

Pobyt zástupce stavovské organizace, jakou je bezesporu Komora veterinárních lékařů na jednání mezinárodní organizace, by neměl být samoúčelně vynaložený výdaj na něčí cestu za zábavou, jak se čas od času objeví stesk, ať již ve stavovském médiu, či jen tak při řeči mezi členy. Je to práce, která není měřitelná počtem vyléčených, zdravých či diagnostikovaných zvířat, jak jsme zvyklí počítat. Není ale nezměřitelná. Respekt a postavení členů v těchto orgánech jsou měřitelné právě funkcemi a vlivem, které tito delegáti mají v tom kterém nadnárodním profesním sdružení. Například zisk mezinárodního kongresu pro domácí pořadatelství je jedním z úspěšně složených testů užitečnosti vynaložených společných prostředků na reprezentaci.

MVDr. Jan Bernardy