Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kongres KVL SR v Jasné 30. a 31. 5. 2009

  Z ČINNOSTI KOMORY

Ačkoliv je vzdělávání slovenských kolegů na rozdíl od naší komory povinné, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednalo o šedou nudu povinně absolvované akce. V elegantním prostředí Grandhotelu Jasná v Demänovské dolině se soustředila zhruba stovka slovenských kolegů, kteří kromě vzdělání přijeli strávit společný víkend, dozvědět se o novinkách z oboru léčby chorob a kazuistiky žaludku a střev koní, cytologie malých zvířat, aviární medicíny drůbeže a výživy a reprodukce skotu od pozvaných hostí ze zahraničí, Dr. Bezděkové a Ottové z ČR, dr. Haase z Kanady, dr. Teske z Nizozemska a i z domova – Dr. Kostúr aj. O poutavosti témat a výborné úrovni přednášek svědčily nejen pochvalné komentáře přítomných, ale i plné přednáškové místnosti, navzdory tomu, že hotel leží v těsné blízkosti spodní stanice lanovky na Chopok, výchozího místa pro turistické výšlapy do Tatranské chráněné krajinné oblasti.

Celá akce byla doprovázena jako veterinární vzdělávání všude v Evropě výstavou farmaceutických firem a výrobců lékařské techniky, přehlídkou soukromých terénních a jiných veterinárních vozů, zaparkovaných ve vzdálenosti od vchodu do hotelu v nepřímé úměře k pořizovací ceně aut. Ani večerní raut se nijak nelišil od veterinárních večírků, které jsou pořádány přinejmenším ve střední Evropě: dostatek jídla a pití a družné zábavy, oficiální hosté z oficiálních kruhů jak veterinární správy, tak parlamentu či vlády. Specifická byla hudební produkce písní, které si většina hostí neváhala zanotovat a přizpůsobit krok alespoň při míjení folklórní kapely, strategicky umístěné u rautového pultu s vínem.

Na kongresu bylo nejlépe vidět, že slovenským kolegům nejen že vstup do eurozóny neubral nic z dobrého rozmaru, ale přes všechny obvyklé stížnosti na poměry (jak jinak) zůstali na Evropské úrovni. Organizace seminářů byla cele v režii slovenské Komory, pro kterou je rovněž jejím nemalým výnosem, pomáhajícím vylepšovat rozpočet této obdobně neziskové profesní organizace slovenských kolegů. Zůstává s podivem, že se na takto dobře připravené akci účastnilo tak málo českých veterinářů.

  

 
MVDr. Jan Bernardy