Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kongres KVL SR

  Informace – zprávy – výzvy

Radka Vaňousová

Slovenští kolegové mezi sebou

 

Na pozvání prezidenta KVL SR MVDr. Ladislava Stodoly jsem se zúčastnila spolu s MVDr. Lubošem Borkovcem ve dnech 1. – 2. 6. 2013 XIII. kongresu KVL SR. Za zády jsme nechali naši republiku připravující se na povodně a od přejezdu hranic až na místo konání v Demanovské dolině nám na cestu svítilo sluníčko.

Kongres KVL SR je dvoudenní vzdělávací, ale i společenská akce pořádaná KVL SR. Tento rok byl již 13. ročník a bylo přihlášeno přes 450 veterinářů.

Na slavnostním zahájení přivítal všechny přítomné prezident a mezi významné hosty kromě naší české delegace patřili prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ředitel SVS, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor UVL v Košicích. Následoval vlastní vzdělávací program. Tento program byl rozdělen na několik sekcí: sekce společenských zvířat, hospodářských zvířat, koní, drůbeže, sekce exotických zvířat, ryb a sekce volně žijících zvířat. Některé programy byly půldenní, některé až dvoudenní.

V průběhu těchto vzdělávacích akcí probíhal ještě doprovodný program k mezinárodnímu dni dětí – za dětmi přišel kouzelník, proběhlo pohádkové představení, malování na obličej nebo jízda kočárem. Tento rok se zúčastnilo přes 80 dětí.

V průběhu dne probíhala benefiční výstava fotografií veterinářů, které bylo možné zakoupit a zisk byl věnován handicapovanému kolegovi.

 

Tato výstava měla velký úspěch, nevím přesnou částku, kterou se podařilo získat, ale všechny fotografie našly nové majitele.

V závěru sobotního večera se všichni sešli k družnému hovoru na recepci. Následoval koncert skupiny Gladiator, který pak plynule přešel do diskotéky. V neděli pak pokračoval vzdělávací program a jednotliví hosté se v poledne rozjeli domů.

Osobně jsem se zúčastnila různých sekcí a přednášek. Některé byly velmi zajímavé, podařilo se mi navázat kontakty s přednášejícími a doufám, že se navážeme spolupráci i se slovenskými kolegy, kteří nám mají co říct, a domluvíme přednášky i pro naše vzdělávací akce.

… kolegyně, reprezentující českou Komoru byla galantním prezidentem přivítána kyticí