Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice tel: 549 256 407
IČ: 44015364, DIČ: CZ44015364
Email: vetkom@vetkom.cz ID datové schránky: 73qadir
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s., číslo účtu: 35897006/ 2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP
 
ORGÁNY KVL ČR
Presidentka: MVDr. Radka Vaňousová
tel.: 603 928 387
Vicepresident: MVDr. Karel Daniel
tel.: 603 305 047
Předseda Revizní komise: MVDr. Marie Vranková [Podat stížnost Revizní komisi]
Místopředseda Revizní komise: MVDr. Veronika Grymová
Předseda Čestné rady: MVDr. Michael Mazoch, LL.M.
tel.: 585 428 351
Místopředseda Čestné rady: MVDr. Štěpán Vencl
tel.: 732 245 727
 
SEKRETARIÁT KVL ČR
Vedoucí sekretariátu:
Sylva Skálová tel.: 724 281 610 Skype: sylva.skala
Evidence členů KVL:
Radka Vítková tel.: 774 494 303
Samostatný referent:
Mgr. Tomáš Vavruša tel.: 602 503 839
Ekonom:
Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA tel.: 607 824 076
 
REGISTRACE PETPASŮ
Sylva Skálová sylva.skalova@vetkom.cz
tel.: 724 281 610
Radka Vítková vitkova@vetkom.cz
tel.: 774 494 303
 
ČASOPIS KOMORY "Zvěrokruh"
Předseda redakční rady: MVDr. Vladimír Rejnek
tel.: 602 148 216
 
Konzultace k pojištění
Zdeňka Hanelová hanelova@itead.cz
tel.: 602 783 769
 
DOMÉNA "vetkom.cz" - webmaster
Bronislav Kozák admin@vetkom.cz
tel.: 608 867 794
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Lumír Slavíček slavicek@lerison.cz
tel.: 727 977 651
 
Doporučený postup při nespokojenosti s veterinárním ošetřením