Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontinuální vzdělávání KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Vzdělávání s bonusem

Máme za sebou první ročník ostrého provozu kontinuálního vzdělávání KVL ČR. Systém se dosud vyvíjí a v průběhu roku došlo k drobným změnám. Dovolte mi, abych stručně zopakovala, o co se v systému jedná.

Systém kontinuálního vzdělávání je nepovinný, veterinární lékaři mohou získat kredity z pasivní účasti na vzdělávacích akcích různého typu, za aktivní přednáškovou nebo publikační činnost, tyto činnosti jsou hodnoceny a odstupňovány podle tabulky. Každý veterinární lékař si může zkontrolovat svůj bodový stav na stránkách KVL ČR v menu kontinuální vzdělávání nebo přímo na adrese http://cpd.vetkom.cz/.

Prvním krokem je registrace pořadatelů vzdělávacích akcí. Mohu s potěšením konstatovat, že s námi spolupracuje stále více fi rem a odborných asociací, v tuto chvíli je jich zaregistrováno 26. Vzdělávací akce pořádané tuzemskými pořadateli jsou vkládány do systému automaticky na základě zaregistrování akce pořadatelem a vyplnění prezenční listiny – vše probíhá on-line na webu www.vetkom.cz. Po zaregistrování se akce objeví v kalendáriu na webu a zobrazí se u ní počet bodů, které za budou přiděleny. Vzhledem k velké administrativní zátěži, je skutečně nutné tyto akce uznávat hromadně. Zahraniční a mezinárodní akce se uznávají na základě individuální žádosti, kdy žadatel musí doložit potvrzení o účasti, popřípadě i odkaz na podrobný program, aby tato žádost mohla být správně posouzena. Vše opět probíhá on-line.

25% slevu na vzdělávací akce pořádané KVL ČR

Systém se hodnotí za každý kalendářní rok. Za rok minulý bylo stanoven termín 15. ledna 2014 pro zažádání o uznání vzdělávací akce z roku 2013. Tento termín byl díky smršti žádostí, kterou jsme byli zavaleni, prodloužen do 24. ledna 2014, tak abychom do konce ledna mohli rok 2013 uzavřít a vyhodnotit.

Nyní se konečně dostávám k tomu podstatnému, co vás všechny bude zajímat. V případě, že se vám podaří nasbírat 30 kreditů za dobu tři let nebo i dříve, získáváte bonus. Bonusem se rozumí certifikát, platný tři roky, který vám bude předán na slavnostním předávání dne 12. 4. 2014 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové v přednáškové místnosti ve II. patře v 15.30 hod., dále pro vás máme připravenou poukázku od firmy Medvet na 10% slevu na nákup odborné literatury platnou pro rok 2014 a v neposlední řadě 25% slevu na vzdělávací akce pořádané KVL ČR po následující tři roky.

Dále se u veterinárních lékařů, kteří dosáhli bonusu na webových stránkách www.vetkom.cz, zveřejní kolonka kontinuální vzdělávání (pokud k tomu dali předem souhlas při vyplňování přihlášky, případně později v systému) a po rozkliknutí se zobrazí i vzdělávací akce, kterých se zúčastnili. Dále zveřejníme jména deseti veterinárních lékařů, kteří dosáhli nejvyššího počtu kreditů v tomto článku a na slavnostním předávání obdrží drobnou pozornost od KVL ČR.

Mohu s potěšením konstatovat, že v roce 2013 dosáhlo na bonus 283 veterinárních lékařů a 1606 veterinářů má přiděleny alespoň nějaké body, což je přibližně polovina členů KVL ČR.

Členové s nejvyšším počtem dosažených kreditů

1. MVDr. Michal Fiedler
2. MVDr. Jan Pokorný
3. MVDr. Milan Snášil, CSc.
4. MVDr. Hana Žertová
5. MVDr. Radek Hořejš
6. MVDr. Miroslav Trunda
7. MVDr. Markéta Szieklíková
8. MVDr. Martina Plošková
9. MVDr. Martin Kořínek
10. MVDr. Kateřína Nechvátalová, Ph.D.

TABULKA KREDITŮ KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KVL ČR PLATNÁ OD 1. 1. 2014
Pasivní účast na vzdělávacích akcích (účast)  
mezinárodní konference 3- a vícedenní (pořádaná asociacemi, univerzitami)
20
1–2denní mezinárodní konference
16
studijní pobyt min. 2 týdny v zahraničí
16
několikadenní kurz (více než 2 dny a s praktickou částí)
14
1–2denní konference v ČR
10
seminář v rozsahu min. 6 vyučovacích hodin
6
firemní vzdělávací akce
4
e-přednáška
1

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
v mezinárodních odborných časopisech
20
v odborné publikaci
14
v národních odborných časopisech
12
anotace a překlad do odborného časopisu
2

AKTIVNÍ ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH
poster na přednáškách
10
přednáška v rámci semináře
12
více přednášek v rámci 1 semináře
14
odborná praxe studentů 6. ročníku VFU na pracovišti (1 a více studentů za rok)
6