Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontinuální vzdělávání veterinárních lékařů

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Kontinuální vzdělávání – rok první a rok druhý

Kontinuální vzdělávání má za sebou druhý rok ostrého provozu. Dovolím si tedy ve stručnosti jeho průběh shrnout.

 

radostí mohu konstatovat, že více než polovina členů KVL ČR je do něj zapojena, tzn. že přesně 2172 veterinárních lékařů již má alespoň nějaký uznaný kredit za vzdělávání, i když se v našich řadách najdou i tací, kteří dosud netuší, že něco takového existuje. Každý veterinární lékař si může zkontrolovat svůj bodový stav na stránkách KVL ČR v menu kontinuální vzdělávání nebo přímo na adrese http://cpd.vetkom.cz/.

Aktuálně máme v systému zaregistrováno 47 pořadatelů vzdělávacích akcí.

Vzdělávací akce pořádané tuzemskými pořadateli jsou vkládány do systému automaticky na základě zaregistrování akce pořadatelem a vyplnění prezenční listiny – vše probíhá online na webu www.vetkom.cz. Po zaregistrování se tato akce objeví v kalendáriu na webu a zobrazí se u ní počet bodů, které za budou přiděleny. Tyto akce jsou uznávané hromadně. Zahraniční a mezinárodní akce se uznávají na základě individuální žádosti, kdy žadatel musí doložit potvrzení o účasti, popřípadě i odkaz na podrobný program, aby tato žádost mohla být správně posouzena. Vše opět probíhá online.

Systém se hodnotí za každý kalendářní rok. Za rok minulý bylo stanoven termín 15. ledna 2015 pro zažádání o uznání individuální vzdělávací akce z roku 2014. Tento termín byl již od listopadu avizován jak ve Zvěrokruhu, tak na facebooku i rozesílán komorovými novinkami, i přesto jsme byli posledních pět dní doslova zavaleni množstvím žádostí.

Že se bonusy, a to především sleva na další akce pořádané KVL ČR členům vyplatí, dokazuje celková částka slevy, kterou čerpali členové KVL ČR na vzdělávacích akcích včetně webinářů, a to ve výši 291 345 Kč. Významná část členů využila i slevy na nákup odborné literatury v nakladatelství Medicus veterinarius.

Za rok 2014 splnilo podmínky CPD 386 členů, došlo tedy k nárůstu v porovnání s rokem 2013, kdy splnilo podmínky 284 členů. A tady je přehled těch nejúspěšnějších:

1. MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D.
2. MVDr. Jan Pokorný
3. MVDr. Michal Fiedler
4. MVDr. Miroslav Trunda
5. MVDr. Kateřina Slabá
6. MVDr. Ivana Marádová
7. MVDr. Martina Načeradská
8. MVDr. Martina Szieklíková
9. MVDr. Vítězslav Novák
10. MVDr. Česlav Wawreczka

 
Radka Vaňousová