Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontinuální vzdělávání

  Časopis Zvěrokruh 4/2018
     Z činnosti komory


Radka Vaňousová

Vyhodnocení systému kontinuálního vzdělávání v roce 2017

Jako každý systém, i systém kontinuálního vzdělávání prošel určitými porodními bolestmi. Proto jsme v tomto roce provedli určité změny, o kterých jsme vás již informovali v prosincovém čísle Zvěrokruhu. Po třech letech ostrého provozu systému mohu s potěšením konstatovat, že celkem je do něj zapojeno přes 2600 veterinárních lékařů.

Při uzavírání kalendářního roku 2017 mělo celkem splněno podmínky CPD 1087 veterinárních lékařů.

Tady přinášíme přehled těch nejaktivnějších:


1. MVDr. Martina Načeradská, Ph.D.
2. Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM
3. Doc. MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D.
4. Mgr. MVDr. Kateřina Horáčková
5. MVDr. Andrea Lačňáková
6. MVDr. Michal Fiedler, Ph.D., EMSAVM
7. MVDr. Kateřina Slabá
8. MVDr. Vítězslav Novák
9. MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
10. MVDr. Vladěna Štrosová

Pro následující kalendářní rok zůstávají bonusy zachovány. Tedy pokud veterinární lékař splní podmínky CPD a souhlasí se zveřejněním, bude na webových stránkách KVL ČR u jeho jména zapsáno, že splnil podmínky CPD, a seznam vzdělávacích akcí, kterých se účastnil. Dále všichni automaticky získávají slevu 10 % na nákup literatury ve veterinárním nakladatelství Medicus veterinarius.

V neposlední řadě mají veterinární lékaři možnost získat 25% slevu na akce pořádané KVL ČR. V loňském roce ji využilo 159 veterinářů a získali tak celkovou slevu ve výši 125 190 Kč.

Radka Vaňousová

... vyobrazená slevová karta kontinuálního vzdělávání připravená pro rok 2018, ilustrovaná kolegou MVDr. M. Pavlíčkem

Komora veterinárních lékařů České republiky