Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola účinnosti desinfekce

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j. : 2010 / 2905 / SVS Vyřizuje : Dubská Milada MVDr.
 
Všem KVS, MěVS Praha, KC Brno, všem SVÚ,
KVL, ČMDU

V Praze dne: 20.07 2010

Věc: Kontrola účinnosti desinfekce – národní programy pro tlumení salmonel v chovech drůbeže – schválené laboratoře

Vážení kolegové,

dovoluji si vám oznámit, že s platností od 1. 8. 2010 jsou pro provádění vyšetření stěrů ke kontrole účinnosti dezinfekce odebraných v chovech drůbeže v rámci programů pro tlumení salmonel schváleny tyto státní veterinární ústavy: SVÚ Praha, SVÚ České Budějovice, SVÚ Hradec Králové, SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc.

Účinnost dezinfekce je od 1. 6. 2010 hodnocena metodou stanovení celkového počtu mikroorganizmů. Podrobnosti k hodnocení účinnosti dezinfekce a kompletní seznam schválených laboratoří jsou dostupné na webu SVS ČR: http://www.svscr.cz/.

S pozdravem

 
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Přílohy:

1. Metodický návod č. 3/2010 ze dne 12. 4. 2010 k prevenci, diagnostice a zdolávání TSE.

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková