Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolujte razítka!

Komora veterinárních lékařů se v posledních letech stále častěji potýká s falšováním razítek veterinárních lékařů. Tento fenomén souvisí s dalšími negativními společenskými jevy, jako jsou velkokapacitní odchovny štěňat (tzv. množírny), nelegální přeshraniční přesuny zvířat a protiprávní výkon povolání veterinárního lékaře osobami bez předepsaného vzdělání a bez splnění dalších náležitostí pro tuto činnost.

Komora zaznamenává několik forem tohoto nešvaru – od falšování razítek existujících veterinárních lékařů, přes falšování razítek zemřelých veterinárních lékařů, až po používání jmen a razítek zcela smyšlených veterinářů. Tyto razítka se objevují v různé dokumentaci, nejčastěji však v očkovacích průkazech psů a koní. Znám je i případ zfalšování pasu, kdy byl zachycen zdařilý padělek vyrobený nelegálně v tiskárně.

Prostřednictvím zfalšovaného razítka veterinárního lékaře a jeho podpisu v těchto dokumentech se falšují různá potvrzení, většinou tedy potvrzení o provedeném očkování či potvrzení o zdravotních zkouškách. Zfalšování nemusí vždy znamenat, že očkování bylo provedeno pokoutně, osobou k tomu nezpůsobilou, většinou chovatelem, ale často jen zakrývá skutečnost, že nebylo provedeno vůbec.

Je tedy potřeba čerstvým a nezkušeným majitelům nového zvířete doporučit, aby v případě, že si kupují štěně či jiné zvíře z podezřelých chovů, vybavené očkovacím průkazem či pasem s vyznačeným očkováním a razítkem veterinárního lékaře, si vyhledali na webových stránkách Komory veterinárních lékařů ČR v seznamu veterinárních lékařů dotyčné jméno a ověřili si, že jde o skutečnou osobu a člena Komory s platným osvědčením o splnění podmínek pro výkon povolání veterinárního lékaře. Všichni veterinární lékaři uvedeni v tomto seznamu tuto podmínku splňují.

Důvěřuj, ale prověřuj. Nikdy nevíte, zda není razítko v průkazu zvířete z podezřelého chovu vyrobené podomácku na počítači, zda je zvíře opravdu očkované a tudíž chráněné proti infekčním onemocněním. Čas za nahlédnutí do zmíněného seznamu za to určitě stojí. I přes úspěšné vyhledání daného jména v seznamu ale není od věci veterinárního lékaře kontaktovat a ověřit si, že konkrétní zvíře opravdu očkoval.