Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátoři bluetongue

  PRO PRAXI

Vážený pane řediteli, za Komoru veterinárních lékařů Vám děkuji za pozvání na schůzku koordinátorů k vakcinaci proti bluetongue 10. března 2009 v Brně.

Rád bych Vás v této souvislosti požádal o zvážení a drobnou úpravu smluv, které se soukromými veterinárními lékaři uzavírají jednotlivé KVS. V oddíle III. Cena je za cenou za vakcinaci a revakcinaci stanovenou na 25 Kč včetně DPH uvedena ještě – podle našeho názoru nadbytečná – věta: Tato cena je nepřekročitelná.

Pokud je ve smlouvě cena, kterou stát proplácí, již pevně fixována, zdá se tato formulace zbytečnou. Zdá se také zbytečnou a provokující v souvislosti s vakcinací velmi malých stád, zvláště v podhorských a horských okresech, kde soukromý veterinární lékař nemůže zejména při cestách na delší vzdálenosti provést vakcinaci bez vlastní ekonomické ztráty. A stejně jako v ostatních zemích EU je nucen chovateli naúčtovat zvlášť návštěvu či cestovní náklady.

K samotné fixaci ceny na 25 Kč za vakcinaci či revakcinaci by pravděpodobně – v případě, že úhrada či příspěvek z EU bude podle stejných zásad jako v minulém roce – bylo škoda nevyužít posunu kurzu české měny na 28 Kč za jedno euro a neupravit v tomto smyslu i cenu pro soukromé veterinární lékaře.

 
Díky a zdraví MVDr. Karel Daniel


ODPOVĚĎ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vážený pane prezidente, dotazy na změnu a úpravy ve smlouvě uzavírané mezi soukromými veterinárními lékaři a příslušnou veterinární správou (dále jen „KVS“) pro vakcinaci proti katarální horečce ocí byly projednány na poradě inspektorů KVS v Brně dne 10. 3. 2009, které se zúčastnil i zástupce Komory veterinárních lékařů ČR. Větu „Tyto ceny jsou nepřekročitelné“ není důvod vyloučit, jde o účtování úkonu pro KVS, který opravdu nemůže překročit 25 Kč, co je zároveň odpověď na druhou část dopisu. Tato cena byla stanovena Ministerstvem zemědělství ČR, a není tudíž možné ji navýšit.