Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Křest nové ornitologické publikace Julius Klejdus „PTAČÍ SEZÓNA“

  Z činnosti komory

Borkovec Lubomír

… místo svěcené vody pár kapek šampaňského

 

Komora veterinárních lékařů před časem přispěla fi nanční dotací kolegovi Dr. Juliu Klejdusovi jako pomoc pro vydání jeho nové knihy v oboru ornitologie.

V Miroslavi se 14. října loňského roku uskutečnilo slavnostní uvedení a křest jeho nové publikace „PTAČÍ SEZÓNA“.

ZA KVL ČR jsem se zúčastnil coby „styčný důstojník“ v této záležitosti.

Kolega MVDr. Klejdus před plným sálem svých sympatizantů představil všechny peripetie při tvorbě této knihy a poděkoval všem přítomným sponzorům.

K tomu jsme mu všichni srdečně připili a pak jsme obdivovali jeho nádherné fotografie ptactva spolu s jejich životním prostředím.

Nejdůležitějším důvodem, proč kolega Klejdus tuto publikaci vytvořil – dle jeho slov – bylo, že se rozhodl pro jinou koncepci, než jsou poznávací příručky nebo atlasy o regionálním či celostátním rozšíření ptáků. Dalším důvodem byly jeho mnohaleté terénní zkušenosti a značná fotodokumentace pořízená od roku 1975. Z geografického hlediska se jedná o jihovýchodní část okresu Znojmo, rybniční oblast u Pohořelic na Břeclavsku a jihozápadní okraj okresu Brno-venkov.

Nabízí se zde nejen detailnější pohled na život ptáků, ale jsou zdokumentovány i jejich charakteristické znaky a zvláštnosti různých typů biotopů i stanovišť. U některých druhů jsou podána fakta z jedinečných pozorování z nedávné historie v souvislosti s jejich mimořádnými výskyty, hnízděním a chováním (např. drop velký). Pro dokonalejší představivost čtenáře je záměrně použito i grafické fotomontáže z několika fotografií. Kniha je ukázkou jedné roční sezóny a jednoho roku ptačího života. Mohla by být i jakousi pozvánkou k celoroční procházce za ptačími druhy a známými nebo i méně známými zákoutími krásné jižní Moravy.

 

… a také pár slov s přáním šťastné cesty

Podle mého názoru přispěla Komora na dobrou věc. Zájemcům je jeho kniha k dispozici na sekretariátu KVL ČR.

 
Znojmo, 20. 12. 2011
Borkovec Lubomír