Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kronika prohlížitelů aneb cui bono

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

Motto: …… samozřejmě je to skvělá myšlenka, ještě to chce předprohlížitele, prohlížitele, rozhodovatele, zapisovatele, pár kolemjdoucích a kronikáře, protože tomu jednou nikdo neuvěří. Zdroj: diskuse na www.myslivost.cz

Dovolím si ve vší úctě ujmout se role kronikáře. Požadavek na proškolení laických prohlížitelů, který vzešel z Bruselu, měl za cíl proškolit osoby bez medicínského vzdělání tak, aby se zvýšil počet osob, které by byly schopny posoudit zdravotní stav ulovené zvěře a případná zdravotní rizika pro spotřebitele, a to co nejdříve po jejím usmrcení a nečekat, až se zvěř dostane k úřednímu veterináři. Záslužná myšlenka zacházení se zvěřinou podle tradic není bez rizika a nepřispívá k důvěře ke konzumaci zvěřiny. Česká tvořivost si tento požadavek přetlumočila jako nutnost posadit do škamen vedle sebe laiky i veterinární lékaře a ukazovat jim, jak vypadá slezina.

 

Z úst loajálních úředníků jsem vyslechla velice krkolomné konstrukce, že plní nikoli rozhodnutí ústředního ředitele, ale pouze a pouze bruselský požadavek. Stejně loajální byli i poslanci zemědělského výboru, a to napříč stranami, kteří z důvodu nesouhlasného stanoviska SVS odmítli požadavek KVL, aby za proškolenou osobu byl považován i veterinární lékař. Tady se patří poděkovat kolegovi Janu Černému, který sice byl oficiálně přivítán jako bývalý předseda zemědělského výboru, ale proti stanovisku SVS neuspěl. Pro příznivce zelených – kolega Rabas neodmítl, nebyl přítomen. Suma sumárum, stávající legislativa umožňuje zvěř prohlédnout proškolené osobě i veterináři, razítko na lístek o původu může dát pouze osoba proškolená. Pokud projde novela, a to je ve hvězdách, a vypadne ze zákona veterinární lékař, bude KVL moci jednat o úpravě vyhlášky.

A jak jednalo školicí pracoviště? Vyhláška nevyhláška, školilo se o sto šest, do konce března bylo proškoleno asi 3200 prohlížitelů a zhruba 85 veterinářů, a to v případě veterinářů ve zkrácené verzi a za menší obolus, takže – cui bono?Dovolím si ve vší úctě ujmout se role kronikáře. Požadavek na proškolení laických prohlížitelů, který vzešel z Bruselu, měl za cíl proškolit osoby bez medicínského vzdělání tak, aby se zvýšil počet osob, které by byly schopny posoudit zdravotní stav ulovené zvěře a případná zdravotní rizika pro spotřebitele, a to co nejdříve po jejím usmrcení a nečekat, až se zvěř dostane k úřednímu veterináři. Záslužná myšlenka zacházení se zvěřinou podle tradic není bez rizika a nepřispívá k důvěře ke konzumaci zvěřiny. Česká tvořivost si tento požadavek přetlumočila jako nutnost posadit do škamen vedle sebe laiky i veterinární lékaře a ukazovat jim, jak vypadá slezina. Z úst loajálních úředníků jsem vyslechla velice krkolomné konstrukce, že plní nikoli rozhodnutí ústředního ředitele, ale pouze a pouze bruselský požadavek. Stejně loajální byli i poslanci zemědělského výboru, a to napříč stranami, kteří z důvodu nesouhlasného stanoviska SVS odmítli požadavek KVL, aby za proškolenou osobu byl považován i veterinární lékař. Tady se patří poděkovat kolegovi Janu Černému, který sice byl oficiálně přivítán jako bývalý předseda zemědělského výboru, ale proti stanovisku SVS neuspěl. Pro příznivce zelených – kolega Rabas neodmítl, nebyl přítomen. Suma sumárum, stávající legislativa umožňuje zvěř prohlédnout proškolené osobě i veterináři, razítko na lístek o původu může dát pouze osoba proškolená. Pokud projde novela, a to je ve hvězdách, a vypadne ze zákona veterinární lékař, bude KVL moci jednat o úpravě vyhlášky. A jak jednalo školicí pracoviště? Vyhláška nevyhláška, školilo se o sto šest, do konce března bylo proškoleno asi 3200 prohlížitelů a zhruba 85 veterinářů, a to v případě veterinářů ve zkrácené verzi a za menší obolus, takže – cui bono?

 
MVDr. Katka Novozámská, CSc.