Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz v ochraně před zářením – závěrečná zpráva

Kurz v ochraně před zářením – závěrečná zpráva

Ve dnech 12. – 13. května 2007 firma V. M. K., s. r. o., uspořádala kurz Ochrana před zářením v radiodiagnostice. Tento dvoudenní kurz se koná pravidelně několikrát do roka již od roku 1999. Je určen pro veterinární lékaře a pro stomatology a je zakončen zkouškou odborné způsobilosti pro práci se zdroji ionizujícího záření před komisí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Kurz absolvovalo celkem 25 účastníků, z toho bylo deset členů Veterinární komory ČR.

Kurz je zaměřen zejména tak, aby účastníci úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti. K tomu jsou přednášena následující témata: fyzikální základy radiodiagnostiky (rentgenka, interakce záření, vznik rentgenového obrazu), principy radiační ochrany, veličiny a jednotky v ochraně před zářením, biologické účinky záření, monitorování, podmínky zřizování a provozu rentgenových pracovišť a s tím související legislativa. Část přednášek je také věno-vána praktickým problémům při rentgenování (správná volba expozičních parametrů, používání sekundárních mřížek, vyvolávání filmů atd.) a základům digitálního zobrazování. Přednášejí pracovníci V. M. K., s. r. o., a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

I když tento kurz není pro složení zkoušky odborné způsobilosti povinný, je o něj stále velký zájem. Účastníci se na něm dozvědí v krátkém sledu vše potřebné ke zkoušce, aniž by museli pracně vyhledávat požadovaná témata v literatuře. Proto budeme opakovat tento kurz i na podzim a navrhujeme termín 27. – 28.10. V případě na-plnění kapacity kurzu (30 účastníků) vypíšeme další termín. Informace lze nalézt také na našich stránkách www.vmk-rtg.cz.

Ing. Katarína Uvirová

Dodatek VK KVL ke kurzům Ochrana před zářením v radiodiagnostice

Semináře s účastí veterinářů bude firma V. M. K. pořádat 2x ročně, cena či-ní pro členy KVL ČR 1500 Kč (celková cena je 2000, příspěvek KVL je 500 Kč).