Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy klinické patologie pod záštitou KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Ivana Uhríková

Semináře pořádané Komorou se těší stále větší oblibě

 

Během roku 2014 probíhaly víkendové kurzy klinické patologie pořádané Komorou veterinárních lékařů ČR (MVDr. K. Slabá) ve spolupráci s vídeňskou veterinární univerzitou (Dr. Abigail Guija, dipl. ECVCP). Přednášky a workshopy byly naplánované na pět víkendů a celkem se jednalo o šest dnů teorie a čtyři workshopy pokrývající témata endokrinopatií, patologií močového systému, krve, kůže a neoplazií z hlediska patogeneze, symptomatologie a zejména klinicko-patologické diagnostiky a interpretace.

Převážnou většinou přednášejících byli odborníci v oboru klinické patologie (dipl. ECVCP) ze zahraničí, z tuzemských lektorů se o poznatky podělil dr. Huml, dr. Rybníček, dipl. ECVD, a dr. Hanzlíček. Já jsem měla příležitost se zúčastnit seminářů v dvojí roli – jako přednášející i jako posluchač. Z hlediska organizace snad nelze nic vytknout, sborník byl připraven vždy pro daný víkend a posluchači jej dostali při příchodu, cizojazyčné přednášky byly simultánně překládány a pohoštění bylo dost.

 

Workshopy probíhaly v menších skupinách, kde si mohli posluchači vyzkoušet techniky přípravy preparátů pro hematologické nebo cytologické vyšetření, ale i různé point-of-care testy. Majoritní část však byla věnována mikroskopii připravených preparátů pacientů reprezentujících nejčastější, ale i raritní případy. Z hlediska odbornosti byl seminář prezentován pro začátečníky–mírně pokročilé a náplň tomu plně odpovídala, nelze však pochybovat o tom, že i zkušený klinický patolog se na kurzu dozvěděl něco nového.

Ivana Uhríková

Lucie Míková

 

Od dubna do listopadu probíhal v Brně Kurz klinické patologie pořádaný Komorou veterinárních lékařů. V sobotu se konaly přednášky a v neděli jsme si své znalosti ověřili na workshopu. Biochemickým a hematologickým vyšetřením a interpretaci výsledků byly věnovány první čtyři víkendy. S cytologickým vyšetřením neoplazií, kožních lézí, podkožních mas, tělních efuzí, synovií, moči a lymfatických uzlin jsme se seznámili na zbývajících dvou seminářích.

Na workshopu jsem se dozvěděli, jak zhotovit krevní nátěr, provést transfuzi krve, správně odebrat vzorky na cytologické vyšetření a ty následně obarvit a zafi xovat. Součástí praktické části bylo velké množství různých případů. U každého případu byla uvedena anamnéza, klinické a laboratorní nálezy. Mikroskopování probíhalo ve dvojicích na připravených preparátech, kde jsme si mohli sami zkusit stanovit diagnózu.

Přednášejícími byli odborníci z České republiky (MVDr. Hanzlíček, DVM, MVDr. Huml, MVDr. Rybníček, dipl. ECVD, MVDr. Uhríková), Slovenska (MVDr. Panáková, dipl. ECVD), Rakouska (Dr. Med. Vet. Hooigberg, Dr.med. Vet. Shibly, Dr.med. vet. Pagitz, Dr. med. Vet. Ledinger, Dr. med. Vet. Schwedenwein, Dr. med. Vet Furman, Dr. med. Vet. Guija- .a USA (Urs Ciger,Dr. med. Vet) . Přednášky v anglickém jazyce byly tlumočeny. Co se týká tlumočení na workshopech, chtěla bych poděkovat za perfektní překlad MVDr. Slabé a MVDr. Uhríkové.

Kurz probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Pro mne byly nejužitečnější poznatky z cytologické části semináře. Nálezy z cytologického vyšetření jsou dalším krokem, jak jednoduše a rychle stanovit správnou diagnózu.

 
Lucie Míková