Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Medicína drobných savců – workshop 2016

Komora veterinárních lékařů ČR

si Vás dovoluje pozvat na

Medicína drobných savců – workshop

23.-24.01.2016

Praha, Česká zemědělská univerzita

Přednášející: MVDr. Vladimír Jekl Ph.D. Dipl. ECZM
MVDr. Karel Hauptman Ph.D.

Program

23.01.2016

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 10:30
Odběry vzorků a aplikace léčiv (Hauptman)
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30
Zákroky na hlavě králíka (Jekl)
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 17:00
Praktické cvičení – klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní pacienta v sedaci, odběry krve, aplikace léčiv, proplach slzovodu, katetrizace močového měchýře

24.01.2016

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 13:00

Praktické cvičení – chirurgické zákroky na hlavě králíka, extrakce řezáků, extraorální přístup k řešení odontogenních abscesů, rhinotomie, sinusotomie, ablace zvukovodu

Účastníci si vezmou s sebou: nosič skalpelové čepelky, skalpelová čepelka č. 11 a 13, rovné a zahnuté malé peany (mosquito), jehelec, mikrochirurgická pinzeta, mikroanatomická pinzeta, tupoostré nůžky, očni nůžky tupoostré nebo ostré.

Přístroje a zdravotnický materiál zajistí organizátor

Účastníci budou pracovat ve dvou skupinách pod dohledem lektorů a jejich asistentů.

Mapa


POPLATKY (včetně DPH)

1. Veterinární lékaři   
členové KVL ČR a KVL SK 7 018(5800 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 5 264(4350 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 10 527(8700 Kč bez DPH)
3. Studenti VFU Brno 7 018(5800 Kč bez DPH)

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na
www.vetkom.cz

(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací workshopu, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(u členu KVL = reg. číslo, u nečlenů dle vlastní volby)
Specifický symbol: 114

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit AŽ v roce 2016

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 15.01.2016, tj. aby byl připsán na účet KVL.

Datum doporučené úhrady 12.01.2016

V případě odhlášení budou účtovány storno poplatky:

14 dní před termínem akce 20%

7 dní před termínem akce 50%

48 hodin před termínem akce 100%

Po termínu 15.01.2016 se lze také přihlásit, ale platbu je potřeba provést ihned.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování workshopu 8 kreditů.

Upozornění: Kapacita semináře je 32 míst. Pořadí přihlášek, dle data doručení.

Přednostně se mohou přihlásit pouze členové KVL.

Ostatní veterinární lékaři a studenti VFU se mohou přihlásit pouze jako náhradníci.

V případě, že workshop nebude do 08.01.2016 naplněn, pak budou osloveni náhradníci.

Důležité upozornění pro studenty FVU Brno.

Před seminářem je potřeba donést na sekretariát KVL “Potvrzení o studiu“, které Vám vystaví studijní oddělení VFU. Pokud nebude potvrzení doloženo, nebudete se moci semináře zúčastnit.