Komora veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 10/2017

Časopis 10/2017 ke stažení

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

Tak, a je tu podzim! Se vším všudy, co můžeme očekávat. Pominu-li podzimní počasí, začátek topné sezóny a s tím spojené otravné a neproduktivní výdaje, je to podzim volební.

Lékařem či veterinářem snadno a rychle

Dne 14. 9. 2017 uspořádala Komora veterinárních lékařů ve spolupráci Českou lékařskou komorou společnou tiskovou konferenci s názvem Lékařem či veterinářem snadno a rychle.

Vývoj v legislativní oblasti – Novela veterinárního zákona

Komora veterinárních lékařů připomínkovala návrh doprovodné vyhlášky 342 k novele veterinárního zákona.

Citáty Carla Junga

Jste-li člověk s nadáním, neznamená to, že jste něco dostali. Znamená to, že můžete něco dát.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

5. 10. 2017 revizní komise

Zastřené pracovněprávní vztahy v tzv. švarcsystému a jeho právní postih

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou pracovněprávní podle § 1 zákoníku práce.

Královské souzení

Dnešní soudnička výjimečně nečerpá z praxe revizní komise KVL, ale přináší pohled na disciplinární řízení v režii Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS), tedy analogie naší KVL ve Velké Británii.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Jak dál v postgraduálním vzdělávání veterinárních lékařů

Pokud chceme ukázat cestu vedoucí k postgraduálnímu vzdělání veterinárních lékařů, měli bychom znát současný stav. Po dokončení alma mater většina jejích absolventů, v dnešní době absolventek odchází do každodenní praxe.

Mistrovství České republiky služebních psů v Solenici

Tímto článkem bych vám chtěla představit práci Policie České republiky – odboru služební kynologie a hipologie policejního prezidia. Akce se konala ve dnech 4.–8. září 2017 v Solenici u Orlické přehrady.

Komora veterinárních lékařů České republiky