Komora veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 02/2018

Časopis 02/2018 ke stažení

Úvodník – MVDr. Jan Šterc Ph.D.

Vážené kolegyně a kolegové,

tak tady máme opět nový rok, už jsme zase starší a zkušenější a začíná nám obvyklý kolotoč. Inventura skladu, přiznání a platba silniční daně, přiznání k dani ze závislé činnosti za zaměstnance, přiznání k dani z přidané hodnoty a zpětné hlášení (pro ty, kteří si dovolili být ekonomicky o něco „úspěšnější“, rozumějme mít větší obrat, ale ne nutně větší zisk).

Celoslovenský či československý?

V reprezentačních prostorách hotelu Grand lázní Sliač uspořádala 19. ledna KVL SR spolu se slovenskou ŠPVS a Veterinární univerzitou Košice další ročník Celoslovenského veterinárního plesu.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Zákony finančního úřadu podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y FINANČNÍHO ÚŘADU ==podle Murphyho== • Poachův zákon: […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 8. 2. 2017 Revizní komise 13. 2. […]

Daně – novinky a změny v současné daňové legislativě

Po měsíční odmlce vám dnes popíši, na co si dát pozor a jak postupovat v rámci novel jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnavatel. V článku uvádím cíleně paragrafy, protože mnohé z vás čeká k 31. 3. 2018 podání DPFO za rok 2017.

Případ zkomplikované parvovirózy

Příběh popsaný v soudničce ilustruje několik situací, ke kterým ve veterinární praxi dochází: nepřesně a rozporuplně podávaná anamnéza, nepochopení léčebného postupu veterinárních lékařů a podcenění důležitosti pravidelného očkování psa.

Zvedněme ceny aneb Naučme se prodat

V posledních letech se situace na veterinárním trhu mění. Přibývá mladých veterinářů, trh se naplňuje a začíná vznikat skutečná konkurence a stále častěji zažíváme „boj“ o klientelu.

Výzva pro kolegy hudebníky

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Pro praxi

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Pro praxi

Komora veterinárních lékařů České republiky