Komora veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 04/2018

 

Časopis 04/2018 ke stažení

Úvodník – MVDr. Václav Hrabal

Vážené kolegyně vážení kolegové,

jak se říká, dva roky utekly jako voda, ovšem v tekutém skupenství, a další důležité volby, po prezidentských, se blíží.

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

V pondělí 12. března odpoledne se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska.

Zákony o psech podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O PSECH ==podle Murphyho== Barkovy opravy štěkacích […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 4. 2018 představenstvo 18. 4. 2018 […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Kontinuální vzdělávání

Vyhodnocení systému kontinuálního vzdělávání v roce 2017

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Pracující důchodce a odvody

V dnešním tématu otevřeme již podruhé otázku kombinace starobního důchodu a OSVČ, resp. jak a na co se připravit. Tím, že dosáhnete statusu starobní důchodce, nic nekončí, ale někdy právě začíná.

Případ zrádného karcinomu

Popsaný případ ilustruje zrádnost zánětlivého karcinomu mléčné žlázy i užitečnost cytologického a především histopatologického screeningu patologií na mléčné žláze.

SPS/SLEM u border teriérů

SPS (Shaking Puppy Syndrome) nebo též SLEM (spongiformní leukoencefalomyelopatie) je relativně nově popsané závažné onemocnění border teriérů.

Komora veterinárních lékařů České republiky