Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh 04/2018

 

Časopis 04/2018 ke stažení

Oznámení o GDPR

Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů v softwarových systémech provozovaných komorou

Sdělení Revizní komise – falešné razítko

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifi kátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Studenti nejsou znalostně dobře vybaveni pro stomatologii koní, říká veterinář

Schůzka v Lednici v detailech

Smyslem pro leckoho málo konkrétní tiskové zprávy o setkání českých a slovenských veterinárních lékařů bylo deklarovat ochotu k jednání a nepřivřít dveře dříve, než by k nim mohlo dojít. Jednat a nacházet východiska mezi KVL,VFU a SVS.

Než zvedneme ceny a naučíme se prodat

Dovolil bych si krátce zareagovat na článek Martina Valacha: Zvedněme ceny, aneb naučme se prodat (Zvěrokruh č. 2/2018; str. 10).

45. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Informace – zprávy – výzvy

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

100 let od zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně s vyučovací řečí českou a její zakladatelé a budovatelé výuky a vědeckého bádání (část třetí – závěr)

Pozvánka – OS Karviná a Frýdek-Místek

V pátek dne 11. 5. 2018 od 18. 00 Vás srdečně zveme na tradiční setkání a odborný seminář pořádaný okresním sdružením Karviná a Frýdek-Místek.

Hradčany versus globalizace

Mám obavu, že vyzvání k diskusi o Pražského hradu zavede nejednoho účastníka do tenat nacionalismu. O majestátu Hradčan, pokud máme na mysli historickou paměť, snad již ani není zapotřebí příliš debatovat.

Komora veterinárních lékařů České republiky