Komora veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 06/2018

 

Časopis 06/2018 ke stažení

Úvodník – MVDr. Anna Šimaliaková

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když mne mediální komise pověřila napsáním úvodníku, jakožto nově kooptovaného člena představenstva, byla jsem velmi potěšena.

Jednání V4Plus v makedonském Ohridu

Změňme hranice na mosty. Tak se jmenovala mezinárodní „konference“ zástupců z Bulharska, Srbska, Makedonie a Albánie, která v makedonském Ohridu předcházela jednání Visegrádské skupiny V4Plus se zástupci kolegů z balkánských zemí.

Zákony o psech podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 6/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O PSECH ==podle Murphyho== Zákon míčových her: […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 6/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 6. 2018 čestná rada 19. 6. […]

Shromáždění Světové veterinární asociace v Barceloně

Počátkem května se ve španělské (či katalánské) Barceloně konal další z řady Světových veterinárních kongresů (WVAC) a současně také členské shromáždění Světové veterinární asociace (WVA).

Výzva Mediální komise

vyzývá kandidáty do orgánů KVL ČR, kteří se chtějí prezentovat před volbami ve Zvěrokruhu, aby zaslali v elektronické podobě, na sekretariát KVL ČR (vavrusa@vetkom.cz), krátkou prezentaci (max. 500 znaků, což je cca formát A5) a své foto.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

  Časopis Zvěrokruh 6/2018      Z činnosti komory Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a […]

Jak jsme volili v plzeňské kotlině

Tento rok jest pro nás opět historický zodpovědný, neboť si ze svých řad budeme po dvouletém funkčním období volit své vyvolené, jež se budou bít a nasazovat své životy v zájmu našeho veterinárněkomorového blaha.

Sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Ožehavá problematika představená v nadpisu tohoto článku bude zajímat především čtenáře, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, ale i zaměstnavatele.

Komora veterinárních lékařů České republiky